Skanderborg Andelsboligforening er kommet på facebook. Gå ind og giv os et like, og følg med når vi opdaterer om hvad der rører sig i vores afdelinger.

 • 1506 lejligheder placeret

  i Skanderborg Kommune.

 • ...265 boliger

  forbehold til pensionister

 • ...10 boliger    

  forbeholdt til unge

 • og 20 boliger

  forbeholdt til seniorer.

Alle fejl i boligen skal meldes til vores driftstelefon tlf. 87 93 22 18. Telefonen er betjent mandag - fredag kl 08.00 - 09.00 samt mandag - torsdag kl 12.30-13.30. Akutte skader og fejl uden for kontorets åbningstid kan anmeldes til SSG på tlf 70232311.

Skanderborg Andelsboligforening, der blev etableret 1942, er en almen boligorganisation der opfører og administrerer almene boliger.
Boligforeningen råder over 1.506 lejemål i form af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger fordelt på i alt 43 afdelinger i Skanderborg Kommune.
Hver enkelt afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed der vælger sin egen afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen fungerer som bindeled mellem foreningens bestyrelse, administration og beboere.
Boligforeningen er for alle – familier, unge og ældre. Der er et godt kulturelt miljø i afdelingerne, der rummer gode udfoldelsesmuligheder – ikke mindst for børnene. Dyr er også velkomne i en række afdelinger.
Da Skanderborg Andelsboligforening er en almen boligorganisation, vil det blandt andet sige, at huslejen er baseret på de faktiske udgifter, og der er derfor ikke tale om nogen form for profit.
Beboerne har ved valg af afdelingsbestyrelse ligeledes udpeget, hvem de ønsker som medlemmer af repræsentantskabet, foreningens øverste myndighed.

Vi er her