Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 45. Tårnfalkebakken den 25. september 2018.

 

Pkt. 1   Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt.

Pkt. 2   Valg af referent. Dorthe Kruse blev valgt.

Pkt. 3   Valg af formand. Michael Leth blev valgt for 2 år.

Pkt. 4   Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

           Valgt for to år:

           Rikke Thøgersen

           Lise Håhr Larsen

           Valgt for et år:

           Gert Højrup

           Ole Hulten

Pkt. 5   Valg af suppleanter:

           1. suppleant blev Charlotte Kivsmose

           2. suppleant blev Tove Brunsmose

Pkt. 6   Valg til SAB´s repræsentantskab. Forsamlingen valgte at indstille de 5 bestyrelsesmedlemmer til repræsentantskabet. Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

Dirigent Erling Weber Jensen                 Referent Dorthe Kruse