Afdelingsmøde 21

 

Til beboeren i afd. 21

Bredmosevej 3 – 13

Grusløkkevej 4 A – E

Solgårdsvej 5 - 21

8660 Skanderborg                                                                                  Skanderborg den 16. september 2016.

 

 Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 15. september 2016.

Der var mødt 4 beboere op til mødet. Endvidere deltog Dorthe Støve fra administrationen.

Ad. Pkt. 1. Dorthe Støve blev valgt til dirigent.

Ad. Pkt. 2. Gerda blev valgt til referent.

Ad. Pkt. 3. Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Ad. Pkt. 4. Der var ingen beretning.

Ad. Pkt. 5. Budgettet blev gennemgået og godkendt med en stigning på 2,74 %.

Ad. Pkt. 6. Regnskabet blev gennemgået.

Ad. Pkt. 7. Der var ingen indkomne forslag.

Ad. Pkt. 8. Der var ingen der ønskede at være formand – Bente Staldkarl blev valgt som kontaktperson for Grusløkkevej, Bjarne Nielsen for Solgårdsvej og Per L. Petersen for Bredmosevej.

Ad. Pkt. 9 og 10. ikke nødvendigt på grund af pkt. 8.

Ad. Pkt. 11. Der var ikke noget til eventuelt.            

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 –   Bredmosevej 3-13

 

Grusløkkevej 4A–E

 

Solgårdsvej 5-21

 

 

 

Referat af afdelingsmøde den 15. september 2015

 

 Mødedeltagere:        2 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

 

 

Ad 1:         Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

 

Ad 2:         Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

 

Ad 3:         Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

 

Ad 4:         Intet at berette siden sidste møde.

 

Ad 5:         Budgettet for 2016 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 2,56 %.

 

Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2014 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 16.323,17 der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad 7:         Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 8:         Bente Staldkarl blev valgt til kontaktperson for Grusløkkevej (Hylke) og Per Lillelund blev valgt til kontaktperson for Bredmosevej (Tebstrup).

 

Ad 9:         Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 10:       Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 

 Ad 11:       Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

 

 

 • Gavl på Grusløkkevej 4E er meget kold og det trækker ind i boligen

 • Tage på Grusløkkevej grønne af alger

 • Viceværten sørger for opbevaring af  fælles havemøbler på Grusløkkevej i skuret

 • Ønske om stikkontakt i badeværelse ved dør

 • Ønske om montering af håndtag og krog på terrassedøre

   

  Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

  Beboerne på Bredmosevej beholder deres nuværende skraldecontainere og der etableres ikke skaldeø på adressen.

  Vi må opfordre til af skraldecontainere anvendes til affald, og der ikke henstilles affald ved siden af skraldecontainer/skraldeø. 

   

 

Dirigent/referent:

 

 

 

    Kent Hansen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 -Bredmosevej 3-13 Grusløkkevej 4A-E Solgårdsvej 5-21

  

Referat af afdelingsmøde den 18. september 2014

Mødedeltagere: l beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad l: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

d2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

Ad3: Der bev ikke nedsat stemmeudvalg.

Ad4: Intet at berette siden sidste møde.

Ad5: Budgettet for 2015 blev fremlagt afKent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 1,12 %.

Ad6: Kort orientering om regnskab 2013 afKent Hansen, der udviser et overskud på kr. 5.524, der er overført til opsamlet resultat.

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8: Bente Staldkarl blev valgt til kontaktperson for Grusløkkevej (Hylke) og Per Lillelund blev valgt til kontaktperson for Bredmosevej (Tebstrup).

Ad9: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyreise.

Ad 10: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad Il: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

• Træer og buske/hegn beskæres og renoveres hos beboer Bredmosevej 13, Egon Madsen kontakter beboerne

Til orientering kan det oplyses, at der er afsat penge til etablering af affaldsø på Bredmosevej og Grusløkkevej i 2014.

Diri ent/referent:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21-Bredmosevej 3-13 Grusløkkevej 4A-E Solgårdsvej 5-21

Referat af afdelingsmøde den 11. september 2013

Mødedeltagere: 2 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

Ad2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

Ad3: Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

Ad4: Intet at berette siden sidste møde.

Ad5: Budgettet for 2014 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 0,00 %.

Ad6: Kort orientering om regnskab 2012 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 222.803,02 der er overført til opsamlet resultat.

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag.

Ad8: Bente Staldkarl blev valgt til kontaktperson for Grusløkkevej (Hylke) og Per Lillelund blev valgt til kontaktperson for Bredmosevej (Tebstrup).

Ad9: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyreise.

Ad 10: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyreise.

Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Termostat til gulvvarme i bad virker ikke Grusløkkevej 4E

 • Vi må opfordre alle beboer til at benytte de opstillede containere til affald og ikke stille noget ved siden af containerne.

 • Hvis man selv vil male eller behandle gulv, se vedlagte anvisning.

   

   

   

Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------