Afdelingsmøde 35

AFDELING 35 – KILDEVEJ 12

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 20. SEPTEMBER 2016

 

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 

Budgettet for 2017 er således godkendt med en stigning på 2,86% af den nuværende husleje.

 Regnskabet for 2015 viser et overskud på kr. 3.376,28  der er overført til opsamlet resultat.

 

Referent:

Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 -KILDEVEJ 12

REFERAT AF BUDGETM0DE DEN 22. SEPTEMBER 2014

Deltagere: 5 beboer, personale, Lene Mortensen fra Kildegården og Kent Hansen fra SAB

Ad . 1:        Lene Mortensen blev valgt til dirigent.

Ad . 2:        Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:         Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00 % af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2015 blev også gennemgået uden bemærk­ninger

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulig­hed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4:         Kort orientering omkring regnskabet for 2013 der udviser et overskud på kr. 83.863 der er overført til opsamlet re­sultat.

Ad. 5:         Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Fortsat ønske om udvidelse af fællesrum ind med gang ca. 1,5 meter.

 • Ønske om pavillon med stof.

 • Ønske om bålfad.

 • Lys ned mod skraldespande virker ikke.

   

  Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 35 -KILDEVEJ 12

 

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 19. SEPTEMBER 2013

Deltagere: 7 beboer, personale, Lene Mortensen fra Kildegården og Kent Hansen fra SAB

Ad. 1:         Lene Mortensen blev valgt til dirigent .

Ad. 2:         Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:         Driftsbudgettet for 2014 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 1,07% af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2014 blev også gennemgået uden bemærk­ninger.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulig­hed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4:         Kort orientering omkring regnskabet for 2012 der udviser et overskud på kr. 114.755,27 der er overført til opsamlet re­sultat.

Ad. 5:         Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Pris på udvidelse af fællesrum ind med gang ca. 1,5 meter.

 • Håndvaskarmatur og afløb ønskes afsat i 2015

 • Lene Morten orienterede om etablering af krolfbane i efteråret 2013 på eksisterende græsplæne i samarbejde med Kildevej 14

   

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Dirigent: Referent: