Afdelingsmøde 43

Afdeling 43 – Plantagevej 2

Referat af afdelingsmøde den 25. september 2018

 Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 Budgettet for 2019 er således godkendt med en stigning på 3,29 % af den nuværende husleje.

 Regnskabet for 2017 viser et overskud på kr. 19.137,49 der er overført til opsamlet resultat.

 Referent:

 ____________

Dorthe Støve

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 43 – Plantagevej 2

Referat af afdelingsmøde den 7. september 2017

 Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

 Budgettet for 2018 er således godkendt med en stigning på 0,17 % af den nuværende husleje.

 Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 19.474,66 der er overført til opsamlet resultat.

 Referent:

 ___________

Dorthe Støve

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboeren i afd. 43

Plantagevej 2 A – E

8660 Skanderborg                                                                                  Skanderborg den 16. september 2016.

  

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 6. september 2016.

                                  

Der mødte ingen beboere op til afdelingsmødet.

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skanderborg den 10. september 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 10. september 2015.

Der mødte ingen beboere op til mødet.

 

Erling Weber Jensen

Direktør

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skanderborg den 28. august 2014

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 43 Plantagevej.

Der mødte ingen beboer eller andre repræsentanter op til mødet, hvorfor hovedbestyrelsens godkendelse afdet kommende års budgetter er gældende.

Det er ingen huslejestigning i 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 43 -PLANTAGEVEJ

REFERAT AF AFDELINGSMØDE DEN 10. SEPTEMBER 2013

Til stede Line Riis fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andels­boligforening.

Pkt. 1 -Valg af dirigent og referent

Kent Hansen blev valgt.

Pkt. 2 -Godkendelse af afdelingens driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014 og antennebudget.

Kent Hansen gennemgik budgettet der udviser en huslejestigning på 1,82%.

Budgettet blev godkendt.

Antennebudget blev gennemgået og godkendt.

Pkt. 3 -Orientering om regnskab for 2012

Kent Hansen orienterede om regnskabet, der udviste et overskud på kr. 10.679,95 der er over­ført til opsamlet resultat.

Pkt. 4 -Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5 -Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Michael Jensen blev genvalgt som kontaktperson.

Pkt. 6 -Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Referent/dirigent: Kent Hansen