Bestyrelsesmøde 08

 

Til   afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

Skanderborg, den 5. juni 2016

 

Referatfra møde i afdelingsbestyrelsen den 17. maj 2016. Med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af referent -Britt Nielsen

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

 3. Indkomne klager. Ingen.

 4. Nyt fra formanden. Der kommer lås på cykelkælderen under nr.3.

 5. Nyt fra udvafg. Der er kommet bordtennisbord i fælleslokalet, ved ønsket om at låne dette i fællesloka­let kontaktes Henrik Ladefoged eller Laila Meyer.

 6. Eventuelt. Der forsvinder tøj fra Vaskekælderen og fra tørrekælderen, fremover vil der blive ind­hentet oplysninger (via indgangskortene) om hvem der har opholdt sig i Vaskeriet i tids­rummet hvor tyveriet har fundet sted.

   

 

Vi kan desværre ikke give informationer om helhedsplanen videre til beboeme, da be­styrelsen ikke modtager information om dette fra boligforeningen.

 

Næste møde 8 juni 2016

 

Bestyrelsen Vestervang.

 

Formand/chairman.

 

Ellen Hansen Vestervang 17 St th Tlf. 24451175

 

Laila Meyer. Vestervang 13 1 tv Ansvarsområde: Vaskeri/laundry. Tlf. 50988556

 

Britt Nielsen. Vestervang 4 st. th

 

Ulrik Blirup. Vestervang 3 St tv Ansvarsområde: Legeplads/playground.

 

Henrik ladefoged. Vestervang 16 2 tv Ansvarsområde: Hobby og fælles lokale / Hobby and common room. Tlf. 20962055

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

 

Skanderborg, den 27. juli  2015

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen den 24. juni 2015.

Med følgende dagsorden:

 

 

 

1.      Valg af referent – Britt Nielsen

 

 

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

3.      Indkomne klager.

         1

 

 

4.      Nyt fra formanden.

 

        Det årlige afdelingsbestyrelsesmøde afholdes den 16. september 2015 kl. 19.

 

Der er nu etableret 6 nye parkeringspladser ved nr.14 til udlejning, 1 skal bruges til hjemmeplejen. Henvendelse til kontoret vedrørende leje af de resterende 5 pladser.

Den 1. plads ved skråparkering ud for nr. 2.skal ligeledes reserveres til hjemmeplejen.

        

 

5.      Nyt fra udvalg.

                

        Vi har besluttet ar rødvin til nye indflyttere droppes.

 

        

6.      Eventuelt.

        

       

       Parkering af barnevogne, klapvogne mm. Må ikke stilles i opgangene

       eller foran indgangs-dørene.

        

        

       Næste møde 12. august 2015 kl. 18.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

 

 

 

 

Skanderborg, den 9. april 2015

 

 

 

 Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

 

med følgende dagsorden:

 

 

 

 1.      Valg af referent.     

 

         Britt Nielsen 

  

 

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

         Godkendt

 

  

 

3.      Indkomne klager.

 

         0

 

4.      Nyt fra formanden.

 

 

 

5.      Nyt fra udvalg.        

 

  

 

6.      Eventuelt.

 

  

 

Storskraldspladsen ser forfærdelig ud. Venligst start helt indefra og arbejd herefter udad med affaldet. Det skal ikke smides derind eller slås i stykker.

 

Stabell det ordentligt og det må ikke rage op over murens højde. Det skal heller ikke smides udenfor pladsen eller i komposten.

 

 

 

Hvis det ikke bliver bedre sløjfer vi storskraldspladsen og dette vil medføre at beboerne selv må køre på forbrændingen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til   afdelingsbestyrelsens medlemmer

Skanderborg, den 13. januar.2015

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen med følgende dagsorden:

 1. Valg af referent. Britt Nielsen

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

 3. Indkomne klage O

 4. Nyt fra formanden. Vi arbejder på at få lavet flere P-pladser ovre ved garagerne ved nr. 13.

   

Derudover skal kantstene ved garagerne ud for nr. 1 og 2 males op for at gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at parkere.

Skiltet ved nedkørslen til garagerne flyttes over til venstre for at billisterne bedre kan se at det er privat parkering, da vi oplever at mange kører derned til gene for garagelejerne.

Vi vil kontakte politiet vedrørende parkeringsproblemet ved hallen, håber vi kan få en dialog i gang med dem.

Bedene udfor nr. 14-17 bliver fjernet så der kan stå cykler, barnevogne med mere.

 1. Nyt fra udvalg.

 2. Eventuelt. Opfordring -vær venlig at lægge skrald i skralde-kontainerne og ikke ved siden af. Og de er kun til køkkenaffald, papir og glas. Større affald såsom papkasser, møbler med mere sættes over til storskrald ved garagerne ud for nr. 1.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer

Skanderborg, den 16. januar 2014

Referat fra møde i afdelingsbestyreisen

med følgende dagsorden:

 1. Valg af referent. Britt Nielsen

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

 3. Indkomne klager. O

 4. Nyt fra formanden. Vi mangler meget en flag mand til at tage over i tilfælde af ferie, sygedom mere. Vi hører gerne fra dig hvis du har tid og lyst til at give en hånd med.

 5. Nyt fra udvalg. Bestyrelsen har besluttet at der i fremtiden skal betales et depositum på 500 kr. ved udlån af mødelokalet, til dækning af rengøring med mere, i tilfælde af at dette ikke afleveres i rengjort stand.

   

Anne Hvillum fratræder bestyrelsen 1. april 2014.

6. Eventuelt. Varme og vand er reguleret ned i aften og nattetimerne. Flere oplever kolde radiatorer og vandet er lunkent. Formanden kontakter inspektøren omkring dette.

Næste møde bliver 26. februar 2014.