Bestyrelsesmøde 24

Bestyrelsesmøde den 12.11.12

Til stede: Majken, Anne og Charlotte

Referent: Charlotte

Dagsorden:

• Hegn om skraldeø

• Tørrestativ

• Nye låse

• Julefrokost

• Penge tilbage i budgettet

• 3. kvartals budget - Kent

• Info omkring introduktionsmøde - SAB

• Ordensregler

• Evt.

Pt 1: Hegn om skraldeø. Tilbud fra Jeksen Anlægsgartner og brolæggerservice. Vi har i bestyrelsen valgt hegnet til skraldeøen. Hegnet vil blive monteret hurtigst muligt.

Pt 2: Det er på et tidligere møde blevet besluttet, at vi skal have et tørrestativ sat op til fælles benyttelse. Tørrestativet sættes op v/brandvejen.

Pt 3: Nyt cylindersystemer til vores hoveddør og postkasse bliver udskiftet løbende med start i nr. 14. Gammel nøgle beholdes til vaskekælder. Pas på din nøgle til skuret, da du fremover selv skal sørge for hængelås.

Pt 4: Bestyrelsen har besluttet at holde julefrokost i januar.

Pt 5: Anne konfererer med Hans Henrik vedr. penge tilbage m.v.

Pt 6: Anne konfererer med Kent vedr. budget for 3. kvartal.

Pt 7: Ordensregler vil blive sendt ud! Beklager at det ikke er sket noget før!!!

Pt 8: Rengøring af vaskekælder. Vi har hentet tilbud ind til rengøring af vaskekælder. Vi vil undersøge, om der er mulighed for at dispenseren med sæbe til vaskemaskinen evt. kan frakobles, så vi undgår tilstopning. Derved skal man bruge eget vaskemiddel. Desuden vil udgifterne fra sæbedispenser bruges til rengøring af vaskekælder i stedet. Nærmere info vedr. dette kommer.

Kumme v/ vaskekælder beplantes til foråret.

Vi har talt om social hygge blandt beboerne i Warmdahlsparken. Forslag til evt. arrangementer på fællesområder modtages gerne i bestyrelsen.

Obs! Hjælp os med at finde ud af, hvem der ikke bor eller har gæster i Warmdahlsparken. Det er blevet observeret flere gange, at folk udefra bruger vores p-plads, hvad enten de skal med toget, bus eller besøge nogen i Warmdahlsminde. Giv bestyrelsen besked hvis I observerer noget, og vi vil prøve at løse problemet.

Hunde er dejlige, det er deres efterladenskaber ikke, så husk pose;-))))

Ventilationssystem undersøges...

Solbænke skal tjekkes i lejlighederne samt vinduer pga. træk.

Mødet blev holdt i god ro og orden med ostefad samt kaffe:-)))