Afdelingsmøde 46

Til beboerne afd. 46 - Regnbuevænget

Skanderborg d. 11. september 2023

 

Referat af afdelingsmøde torsdag den 7. september kl. 17.00.

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

Budgettet for 2024 er således godkendt med en stigning på 0,29% pr. 1.1.204.

Regnskabet for 2022 viser et overskud på på kr. 32.212,63 der er overført til opsamlet resultat.

 

Referent

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

--------------------------------------------------------------------------------

 

Til beboerne i afd. 46 Regnbuevænget.                                                                                        

 

          Skanderborg d. 9. september 2022

 

Referat af afdelingsmøde den 8. september 2022.

 

Der mødte ingen beboere op til mødet.

 

Budgettet for 2023 er således godkendt med en stigning på 0%.

 

Regnskabet for 2021 viser et overskud på 313.212,02 kr. der overføres til resultatkonto.

 

Vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement er ligeledes godkendt gældende pr. 8. september 2022.

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

--------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne afd. 46- Regnbuevænget
Skanderborg d. 14. september 2021


Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 9. september kl. 19.00.
Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.
Budgettet for 2022 er således godkendt med en stigning på 1,90% af den nuværende husleje.
Regnskabet for 2020 viser et overskud på kr. 23.695,10, der er overført til opsamlet resultat.
Referent
Dorthe Støve
Skanderborg Andelsboligforening

-------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 46 - Regnbuevænget, Skanderborg, den 23. september 2020
Afdelingsmøde:
Pkt. 1: Valg af dirigent: Dorthe Støve.
Pkt. 2: Valg af referent: Nanna Meier.
Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg:
Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde: Ingen.
Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021: Godkendt enstemmigt.
Pkt. 6: Orientering om regnskab 2019: Udgået punkt. Der er intet.
Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag:
- Forslag om mulighed for lille hund: Hovedbestyrelsen har valgt, at det ikke er muligt og
forslaget fik ikke mulighed for valg, men det ønskes at tage op til genovervejelse.
Fremmødte beboer ser ikke problem i mulighed for ophold af lille hund, og eventuelt
slidtage for lejlighed skal betales af beboer selv, som anskaffer sig hund uanset om slid
kommer af beboelse eller ophold af hund.
- Forslag angående hæk- og blomster forslag er trukket tilbage, og ikke kommet for valg.
- Forslag angående cykelstativ er ikke kommet for valg, da der uanset kommer et cykelstativ
op. Dato er stadig ukendt.
- Forslag om flag til flagstang: Forslag er ikke kommet for valg, da flag allerede er indkøbt.
Dato er stadig ukendt for benyttelse. Ønskes det at sætte flag op, så kan det hentes ved
Nanna Meier når flaget er kommet ned til afdelingen.
Pkt. 8: Valg af formad: Ikke muligt grundet for få fremmødte.
Pkt. 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen: Ikke muligt grundet for få fremmødte.
Pkt. 10: Valg af suppleanter: ikke muligt grundet for få fremmødte.
Pkt. 11: Eventuelt: Nanna Meier er kontaktperson for afdelingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. 46, Regnbuevænget 3

Referat af stiftende afdelingsmøde den 16. januar 2020

 

Mødet begyndte kl. 17.00, og mens deltagerne fik sig et stykke pizza forklarede Erling lidt om hvem Skanderborg Andelsboligforening er, og generelt om den almene boligsektor og beboerdemokrati.

Dernæst spurgte han til, om de fremmødte var glade for at bo på Regnbuevænget, og det var de, særligt for den gode placering tæt på stationen og byen – dog havde de et par spørgsmål;

 

A:                  Emhætten larmer meget.

Claus bevarede, at dette ville blive bedre, når der arbejdes med ventilationsanlægget på taget i uge 4. Hvis det ikke bliver bedre, så skal I kontakte Claus

 

B:                  Brandalarmen bipper jævnligt. Man bliver forskrækket.

Erling siger, at dette ikke er normalt. Vi undersøger hvorfor, og om vi kan undgå biplydene.

 

C:                  Der mangler udbedring af loft efter bygge-vand.

Dette bliver repareret snarest. Claus fortæller, at man snart går i gang med 1. års gennemgang, hvor lignende mangler udbedres.

 

Valg af dirigent
Erling Weber Jensen.

 

Valg af referent
Administrationen.

 

Valg af formand
Erling forklarede lidt mere om en afdelingsbestyrelse, og spurgte herefter om nogle ønskede, at stille op til formand.

Der var ingen af de fremmødte, som ønskede at stille op til formand eller en bestyrelse.

 

I stedet blev der valgt en kontaktperson. Kontaktpersonen blev Yohannes Semera Mengsteab, som bor Regnbuevænget 3, 2. L. 1.

 

At være kontaktperson betyder, at man er bindeleddet mellem afdelingen og administration. Som kontaktperson skal man kontakte administration, hvis man fx oplever ting, der ikke virker eller andre problemer. Man har altså det overordnede overblik over afdelingen, og er lidt mere obs på, om tingene er som de skal være.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Se ovenfor.

 

Valg af to suppleanter.
Se ovenfor.

 

De fremmødte fortsatte med at snakke lidt om forskellige ting, der havde spørgsmål eller kommentarer til.

 

 

A:                  Der kom ikke nogen hjem til mig, da der skulle skiftes varmemåler.

Claus svarer, at Brunata kommer igen den 30. januar, hvor de besøger dem, som de ikke kunne træffe hjemme den 2. og 3. januar.

 

B:                  Der informeres om, at der udsendes regnskab på vand og varme til april.

 

C:                  To fremmødte fortæller, at der er meget koldt i lejlighederne, og at det føles som at det blæser.

Claus fortæller, at dette formentlig også blive bedre, når ventilationsanlægget på taget ændres.

 

D:                  En beboer fortæller, at hun oplever huller i fugen i sin bruseniche.

                      Der aftales, at hun sender billeder til Claus, som vil følge op.

 

E:                  Flere beboere fortæller, at man kan lugte al madlavning fra de andre lejligheder. 

                      Erling forklarer, at dette er ulempen ved det ventilationsanlæg, som er i bygningen, og at det desværre ikke kan ændres.

 

F:                   En beboer fortæller, at hun er færdig med at studere til sommer, og ønsker at vide hvor lang tid hun har til at flytte.

                      Tre måneder efter endt uddannelse skal man flytte.

                      Ønsker man fortsat at bo hos Skanderborg Andelsboligforening skal man sikre sig, at man er medlem og aktivt søgende.

                      Jo før man sikrer sig det, jo bedre.

                      Det koster kr. 175,00 om året at være medlem hos Skanderborg Andelsboligforening.

 

G:                  En beboer spørger, om man må sætte film på sit vindue.

                      Erling svarer, at det må man gerne.

 

H:                  Der oplyses, at udendørsbelysningen er tændt hele døgnet.

                      Det er ikke meningen, og vi kigger nærmere på det.

 

I:                    En beboer fortæller, at der er problemer med elevatordøren.

                      Vi tjekker det hurtigst muligt.

 

Efter de forskellige spørgsmål takkede Erling for fremmødet, og de deltagende delte resterne af pizzaerne imellem sig.

 

 

Med venlig hilsen

Erling Weber Jensen