Afdelingsmøde 36

 AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 19. SEPTEMBER 2023

 

Deltagere:        Rikke Nemèc og Lillian Skov fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

Ad. 1:  Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:  Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:  Driftsbudgettet for 2024 blev gennemgået af Kent Hansen.

 

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,53% af den nu­værende husleje.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2024 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lighed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre antennepakke en gang om måneden. Antenneskift skal varsles med minimum løbende måned + 30 dage til Skanderborg Antenneforening.

 

Ad. 4:  Kort orientering omkring regnskabet for 2022 der udviser et over­skud på 20.113 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:  Under eventuelt var ønske om en oversigt, hvad der er udført af planlagte vedligeholdelse og hvad der er overført til næste år.

 

Dirigent/referent:

 ent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 13. SEPTEMBER 2022

 

 

Deltagere:        Rikke Nemèc og Lillian Skov fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

 

 

 

Ad. 1:  Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:  Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:  Driftsbudgettet for 2023 blev gennemgået af Kent Hansen.

 

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 4,69% af den nu­værende husleje.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2023 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lighed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre antennepakke en gang om måneden. Antenneskift skal varsles med minimum løbende måned + 30 dage til Skanderborg Antenneforening.

 

Ad. 4:  Kort orientering omkring regnskabet for 2021 der udviser et over­skud på 672 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:  Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt.

 

Ad. 6:  Under eventuelt var der lidt snak om vinduer i fællesstue der buer lidt. Teknisk afdeling er orienteret og vil se på det senest ved næste markvandring.

 

Dirigent/referent:

 

___________________

   Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------

AFDELING 36 - KILDEVEJ 14
REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 21. SEPTEMBER 2021
Deltagere: Rikke Nemèc Skov fra Skanderborg Kommune og Kent
Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.
Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Driftsbudgettet for 2022 blev gennemgået af Kent Hansen.
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% af
den nuværende husleje.
Planlagt vedligeholdelse for 2022 blev også gennemgået uden
bemærkninger.
Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulighed
for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering
kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves
et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel
TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere
filter. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre
antennepakke en gang om måneden. Antenneskift skal varsles
med minimum løbende måned + 30 dage til Skanderborg
Antenne forening.
Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2020 der udviser et
overskud på 30.027 kr., der er overført til opsamlet
resultat.
Ad. 5: Under eventuelt var der ønske om at emhætte i fællesareal
skiftes til en rund model uden skarpe kanter.
Dirigent/referent:

Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, afd. 36, d. 29. september 2020

Deltagere: Rikke Nemèc og Lillian Skov fra Skanderborg
Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg
Andelsboligforening.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Driftsbudgettet for 2021 blev gennemgået af Kent Hansen.
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,53% af
den nuværende husleje.
Planlagt vedligeholdelse for 2021 blev også gennemgået uden
bemærkninger.
Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mulighed
for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering
kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves
et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel
TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere
filter. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre
antennepakke en gang om måneden. Antenneskift skal varsles
med minimum løbende måned + 30 dage til Skanderborg
Antenne forening.
Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2019 der udviser et
overskud på 24.836 kr., der er overført til opsamlet
resultat.
Ad. 5: Intet under eventuelt.

Dirigent/referent 
Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------

AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 20. AUGUST 2019


Deltagere: Rikke Nemèc og Lillian Skov fra Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 


Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Driftsbudgettet for 2020 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% af den nu¬værende husleje.

Planlagt vedligeholdelse for 2020 blev også gennemgået uden bemærkninger.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu¬lighed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek¬niker ud på adressen og montere filter. Der kan skiftes antennepakke fra større til mindre antennepakke 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal. Antenneskift skal varsles med minimum en måned til Skanderborg Andelsboligforening.

Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2018 der udviser et over¬skud på 34.685 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 

Dirigent/referent:

___________________
Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------- 

AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 17. SEPTEMBER 2018

Deltagere:       Rikke Nemèc, Lillian Skov og Kent Hansen fra SAB

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3: Driftsbudgettet for 2019 blev gennemgået af Kent Hansen.

 Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% af den nu­værende husleje.

 Planlagt vedligeholdelse for 2019 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lighed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

 Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2017 der udviser et over­skud på 46.094 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 5: Til orientering kan oplyses, at der poleres vinduer 4 gange om året udvendigt og i fællesarealer.

 

Dirigent/referent:

 

___________________

   Kent Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

 REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 4. SEPTEMBER 2017

Deltagere:       Rikke Nemèc, Svend Lindgaard Olesen, Lillian Skov og Kent Hansen fra SAB

 

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3: Driftsbudgettet for 2018 blev gennemgået af Kent Hansen.

 Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,63% af den nu­værende husleje.

 Planlagt vedligeholdelse for 2018 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lighed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

 Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2016 der udviser et over­skud på 3.314 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 5: Intet at berette under eventuelt.

 Dirigent/referent:

 ___________________

   Kent Hansen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

 

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 8. SEPTEMBER 2016

 

 

 

Deltagere:       Svend Lindgaard Olesen, Lillian Skov og

 

Kent Hansen fra SAB

 

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:Driftsbudgettet for 2017 blev gennemgået af Kent Hansen.

 

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 3,53% af den nu­værende husleje.

 

Planlagt vedligeholdelse for 2017 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lighed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

 

Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2015 der udviser et over­skud på 470 kr., der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5: Intet at berette under eventuelt.

 

  

 

Dirigent/referent:

 

 

 

___________________

 

   Kent Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

 

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 21. SEPTEMBER 2015

 

Deltagere:       Svend Lindgaard Olesen, Lillian Skov og

Kent Hansen fra SAB

Ad. 1:Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2:Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:Driftsbudgettet for 2016 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,85% af den nu­værende husleje.

Planlagt vedligeholdelse for 2016 blev også gennemgået uden bemærkninger.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu­lighed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek­niker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4:Kort orientering omkring regnskabet for 2014 der udviser et over­skud på kr. 11.007,33, der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5:Intet at berette under eventuelt.

Dirigent/referent:

Kent Hansen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 36 '.-KILDEVEJ 14

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 25. SEPTEMBER 2014

Deltagere:   Svend Lindgaard Olesen, Lillian Skov og Kent Hansen fra SAB

Ad. 1:         Kent Hansen blev valgt t il dirigent.

Ad. 2:         Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:         Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med et huslejefald på 2,50 % af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2015 blev også gennemgået uden bemærkninger.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er nu­ mulighed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere ilter.

Ad. 4:         Kort orientering omkring regnskabet for 2013 der udviser et overskud på kr. 35.978, der er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5:         Intet at berette under eventuelt.

Dirigent/referent:

 

Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 28. SEPTEMBER 2012

Deltagere: Lisbet Jakobsen, Lillian Skov og

Kent Hansen fra SAB

Ad. 1: Lisbeth Jakobsen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Driftsbudgettet for 2013 blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,55% af den nu¬værende husleje.

Aktivitetslisten for 2013 blev også gennemgået og Lisbeth Jakobsen syntes, at skur skal skubbes til 2015.

Antennebudgettet blev ligeledes gennemgået og der er mu¬lighed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tek¬niker ud på adressen og montere filter.

Ad. 4: Kort orientering omkring regnskabet for 2011 der udviser et over¬skud på kr. 13.370,24.

Ad. 5: Intet af berette under eventuelt.

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

***********************************************************************************************************************************

AFDELING 36 – KILDEVEJ 14

REFERAT AF BUDGETMØDE DEN 23. SEPTEMBER 2011

Deltagere: Lisbet Jakobsen, Lillian Skov og Kent Hansen fra SAB

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2012

Budgettet blev gennemgået af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 3,72% af den nuværende husleje.

Antennebudgettet blev også gennemgået og der er nu mulighed for at vælge mellem 3 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 500 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet de skal have en tekniker ud på adressen og montere filter.

Regnskab 2010

Kort orientering omkring regnskabet for 2010 der udviser et overskud på kr. 2.439,36.

Eventuelt

Tagrender trænger til rensning og ønskes fremover renset 2 gange årligt pga. beliggenhed tæt ved skov.

En række fliser om resten af bygningen skal udføres i 2012.

Postkassernes placering efter 1/1 2012.

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.