Bestyrelsesmøde 04

 

                                                                                                                                 Skanderborg d. 06-05-2015

Afdelingsbestyrelses møde tirsdag d.05-05-2015 kl.15.00

Dagsorden

Fremlæggelse af tilbud på gildesal.

Fremlæggelse af tilbuddet på vaskeri

Der er kommen tilbud fra Wegener hvad der skal laves ved gulvet Leif gik tilbuddet igennem prisen for det er

kr. 33.160.00 + 25% kr.8.290.00 = kr.41.450.00

Tilbud fra Garant på belægning af færdig gulv. Kr. 29.150.00 + 25% kr.7287.50 = kr. 36.437.50

Den totale pris for arbejdet bliver kr. 77.887.50

vores Buget er sat til                       kr.  35.100.00

en overskridelse på                         kr.  42.987.50

derudover ved vi ikke hvad der gemmer sig under gulvet.

Det er en stor overskridelse men hvad skal  vi gøre på et eller andet tidspunkt sker det noget med gulvet som vi ikke bryder os om vi kan lukke Selskabslokalet som er en dårlig løsning.

Vi venter på Rapporten fra Markvandring  der skal oplyse om at vi laver en total tilstandsrapport måske vi kan finde en løsning der. Da vi sætter alt i stå og kun laver det der er nødvendig.

Der blev enighed om at Gildesalen Skal laves nu.

Vaskeriet

Tilbuddet blev fremlagt Wegner sørger for at lave en tidsplan der skal fremsendes til beboerne 3uger før arbejdet skal påbegyndes.

Angående pris Holder den efter det der er fremlagt  33.143.75

                                                                                                                               pris på gulv kr.23.435.00

                                                                                   Demontering/montering af maskiner kr. 3.080.00  

                                                                                                                                              ialt.kr.26.515.00

                                                                                                                                       + 25%  = kr. 6.628.75

                                                                                                                                           total kr. 33.143.75

det svare efter budget - 143.76kr.

Der var enighed om at arbejdet skal sættes i gang begge steder.

mødet slut