Referat Bestyrelsesmøder

Referat nr. 110 Dato. 30-09-2021 kl. 19.00 hos Torben Deltagere. Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Østergaard Lokesvej 20 Lars Thomsen Lokesvej 26 Heidi Mott Baldersvej 23 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt 3. Næste møde. D. 23-11-2021 kl 19:00 hos Bernd 4. Nyt fra formanden. Erling Weber har informeret mig om den kontakt der er taget til kommunen vedrørende ”Kys og Kør” komplikationerne m.m. 5. Nyt fra bestyrelsen. Der blev diskuteret hvad der må afbrændes i grill eller bålfad i haverne. Eftersom der ikke står noget i ordensreglementet, henstilles der til at der ikke afbrændes bemalede brædder eller lignende af hensyn til naboer og miljø. Ifølge afbrændingsbekendtgørelsen ( https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1339 ) er det forbudt. 6. Fra afdelingsmødet. Hjertestarter og Legepladser Der indhentes 3 tilbud på hjertestartere, som dækker leje, vedligehold og forsikring. Joan bestiller diverse kataloger fra legepladsfirmaer 7. Eventuelt. Der blev spurgt til, hvem der skal stå for anlægsudgifter i forbindelse med etablering af affaldsøer. For at udrydde enhver tvivl undersøger Bernd dette. Tak for et godt møde ------------------------------------------------------------------- Referat nr. 109 Dato. 03-08-2021 kl. 19.00 hos Lars Deltagere. Torben, Lene, Joan, Lars og Bernd Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Østergaard Lokesvej 20 Lars Thomsen Lokesvej 26 Godkendelse af dagsorden. Godkendt Godkendelse af sidste referat. Godkendt Nyt fra formanden. Monitor på vaskeri bliver ikke skiftet, da systemet er udgået af produktion. Der er bestilt planering af stien bag haverne på Baldersvej. Nyt fra bestyrelsen. Der opfordres hermed kraftigt til at overholde parkeringsreglerne. Vi skal alle være her. Sprit på Vaskeri. (til afspritning af hænder) ikke indvortes brug. Bestyrelsen har besluttet at der fortsat skal være sprit på vaskeriet. Gaver. Fremover vil der blive givet en lille buket eller lignende ved følgende lejligheder. Indflytning, 30, 50, 75, 100 år fødselsdage, bryllup samt sølv, guld og diamantbryllup. Hvis man ønsker en buket eller lignende på disse mærkedage, skal bestyrelsen informeres, da vi ikke må ligge inde med oplysningerne på grund af PDBR (person data beskyttelsesloven). Afdelingsmøde. Valhalla er bestilt og der vil blive bestilt smørrebrød til mødet, som bliver afholdt d. 13-9-2021 kl. 19:00 Næste møde. Bliver afholdt d. 31-8 hos Lene (kort møde om afdelingsmøde) -------------------------------------------------------------- Referat nr. 108 Dato. 28-06-2021 kl. 19.00 hos Joan Deltagere. Torben, Lene, Joan, Lars og Bernd Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Øster Lokesvej 20 Lars T Hansen Lokesvej 26 Godkendelse af dagsorden. Godkendt Godkendelse af sidste referat. Godkendt Næste møde. Bliver afholdt d. 3-8 hos Lars Parkering. Der opfordres til at man ikke parkerer udenfor de afmærkede parkeringspladser Papirreferat. Det foreligger en beslutning fra et afdelingsmøde i 2018, som afskaffer papirreferater. Derfor vil disse ophøre igen, da bestyrelsen ikke kan ikke kan ændre en afdelingsmøde beslutning. Referatet kan læses på SABs hjemmeside og Facebook, desuden vil der blive hængt et referat op på gangen ved vaskeriet. Hvis man har brug for et papirreferat fordi man ikke er på nettet eller andet, aflever slippen nederst i Bernds postkasse på Baldervej 17 Festudvalg. Vores festudvalg deltog i en del af mødet. Det består på nuværende tidspunkt af Heidi og Susanne. Festudvalget står fremover stadig for, udlån af borde og stole, trailer udlejning og maskinparken, hvor man bl.a. kan låne boremaskine og hækkeklipper EVT: Tak for et godt møde --------------------------------------------------------------------- AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 107 Dato. 08-06-2021 kl. 19.00 Hos Bernd Deltagere. Joan, Lars og Bernd Bernd Bachmann Torben Jakobsen Lene Blume Joan Øster Lars T Hansen Baldersvej 17 Lokesvej 22 Lokresvej 34 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk Emne: Godkendelse af dagsorden Godkendt Godkendelse af sidste referat Godkendt Tavshedspligt Der blev underrettet om tavshedspligt Fremtidige møder Næste møde. Mandag d. 28/6 kl 19:00 hos Joan Afdelingsmøde d 13/9 kl 19:00 i Valhalla Gaver m.m. Vi diskuterede hvilke gaver afdelingen skal give beboere, endelig beslutning kommer ved næste møde Vaskeri Et kommende regeringsindgreb vil gøre det ulovligt at vores vaskeri kører videre som nu, dette bl.a. for at begrænse vandforbrug Vi diskuterede hvilke løsninger der skal præsenteres ved næste afdelingsmøde El-standere Disse 3 punkter kom under et, da de på forskellig hvis er forbundne Vi kom mere eller mindre frem til, med den viden vi har i dag, at elstandere og ny affaldssortering kan etableres ved den store legeplads, som til gengæld skulle sløjfes og midlerne til legeplads i stedet skulle bruges til opgradering af de 2 små legepladser Skrald og Renosyd Legeplads EVT: Der vil indtil videre blive uddelt papir referater til alle Vi skal have bestilt rengøring af containere Der blev snakket om løsninger til vedligehold af stisystem mellem haverne Der blev snakket om reglerne for vedligehold kan ændres til at inkludere mere end maling og gulve i køkken og gang -------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 106 Dato. Kl. 17.00 Deltagere. Brian-Heidi-Henrik-Dorit-Lene-Susanne Bestyrelsen Formand: Brian Ø. Andersen Heidi Mott Henrik Jacobsen Dorit Maigaard Lene Christensen • Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Referat godkendt 3. tavshedspligt Nye medlemmer informeret om tavshedspligten 4. trailerkasse/ boks 71 9627 kr. 5. efterladt bord bænkesæt Slås op på facebook. Kan afhentes. Hvis ingen aftager skrottes det. 6. evaluering afd.møde Corona’en satte sit præg på fremmødet. Vi håber på bedre fremmøde næste år. 7. udtrådt af bestyrelsen Susanne & Pernille 8. emhætter Brian kontakter SAB ang. konkrete priser for emhætter m. montering og tager derefter kontakt til beboerne for at vi får kendskab til hvor stort et behov der er for etablering/udskiftning af emhætter. 9. julefrokost Afventer corona situationen. 10. repræsentantskab Brian undersøger om man skal sidde i bestyrelsen. Skal man ikke bliver Susanne i repræsentantskabet. 11. eventuelt. Halvvejs væltet træ på p plads baldersvej fjernes. Nøgleboks lokesvej:Brian taler med SAB Igen Stort fest telt sælges hvis muligt ellers bortgives det til en forening efter bestyrelsens valg. Strømmen slukkes til evt. tørretumbler kl. ??????. Brian kontakter kontoret. Sæbedispenser og div i vaskehuset. B1 rengøring? Brian kontakter SAB. Ny mødetid til bestyrelsesmøder : kl.19.00. bøjler til trailer pressening skal rettes op. Trailer skal rengøres efter brug og ikke efterlades med rester af jord og div. Næste møde 19. januar 2021 kl.19.00 -------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 105 Dato. 04-08-2020 kl. 18.00 Deltagere. Brian , Susanne , Heidi , Dorit og Pernille Bestyrelsen Formand: Brian Østergaard Andersen Baldersvej 39 Susanne Bugtrup Lokesvej 22 Dorit Maigaard Lokesvej 18 Heidi Mott Baldersvej 25 Pernille Andersen Baldersvej 17 Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Godkendt 3. Hæk over 2 meter Ordensreglementet og hegnsloven angiver en max. Højde på 1,80 m. 4. Max højde på træer i lejebolig Brian kontakter kontoret. 5. Misligholdte forhaver Kontoret kontakter den/de lejere det omfatter. 6. Afdelingsmøde anno 2020. Brian sørger for indkaldelse er ude til tiden. 7. Hunde og rygning i vaskehuset. Det er iflg. Ordensreglementet ikke tilladt at ryge i vaskehuset. Det er heller ikke tilladt at medbringe husdyr i vaskehuset. Beboerne bedes respektere dette, da der er beboere med allergi og lungeproblemer i afdelingen. 8. Vaskehuset Der vaskes fortsat for familiemedlemmer/andre som ikke bor i afd. Dette er iflg. Ordensreglementet ikke lovligt og ej heller acceptabelt. Overtrædelse af dette punkt i vil iflg. Ordensreglementet blive anmeldt til kontoret. ----------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 104 Dato. 3-6-2020 Kl. 18.00 Hos Susanne Deltagere. Brian Heidi Helene Dorit Susanne Bestyrelsen Formand: Brian Ø.Andersen Baldersvej 39 Email: Sab-afd16@outlook.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 Email: Sab-afd16@outlook.dk Heidi Mott Baldersvej 25 Email: Sab-afd16@outlook.dk • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 Email: Sab-afd16@outlook.dk Dorit Maigaard Lokesvej 18 Email: Sab-afd16@outlook.dk Emne: 1. Godkendelse af dagsorden godkendt 2. Godkendelse referat 103 godkendt 3. hjertestarter Vi tager det op som forslag på afd. Møde i sep. 2020 4. dørhåndtag Heidi har taget kontakt til SAB drift. De havde glemt det på kontoret.. 5. fakturaer/kontokort Formanden kontakter Kent vedr tilsendelse af kontospec. Og møde 11 juni på SAB 6. vimpel Heidi ringer til drift torsdag 4 juni 7. Afdelingsmøde Vi påtænker tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00 Formanden kontakter Malene, Odinsvej vedr. lån af lokale og Erling ang. Afdelingsmøde. 8. Evt. Ingen punkter blev vendt under evt. Næste bestyrelses møde: 4 august 18.00 hos Helene: planlægning af afdelingsmøde ---------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 103 Dato. 27-01-2020 Kl. 18.00 hos Helene Deltagere. Brian Heidi Helene Dorit Susanne Bestyrelsen Formand: Brian Ø.Andersen Baldersvej 39 Email: Sab-afd16@outlook.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 Email: Sab-afd16@outlook.dk Heidi Mott Baldersvej 25 Email: Sab-afd16@outlook.dk • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 Email: Sab-afd16@outlook.dk Dorit Maigaard Lokesvej 18 Email: Sab-afd16@outlook.dk Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Ja 2. Godkendelse af sidste referat Ja 3. Legeplads. Der er blevet repareret det som var i stykker på den store legeplads. Sansegyngen vil ikke blive opsat igen grundet misbrug af skolens børn. 4. Affalds containere Bestyrelsen vil udarbejde et skriv til rundsending i afdelingen vedrørende sortering af affald. 5. Udestuer Vi har modtaget bekræftelse på, at der må opsættes udestuer svarende til den største som forefindes i afdelingen pt. Der skal dog stadigvæk søges om lov hos SAB først. 6. Have redskaber Samtlige haveredskaber er blevet afsat. 7. Ny ferielov Bestyrelsen godkender behandlingen heraf. 8. Cykelskure Der er blevet ryddet op i cykel skurene, der blev sendt 6 cykler til Projekt Højvangen. 9. Nye beboere Vi byder velkommen til Henrik og Helle på Baldersvej 43. 10. Hjertestarter Bestyrelsen vil undersøge hvad udgiften hertil vil være. Evt: Runde fødselsdage m.m Beboerne opfordres til at give bestyrelse besked hvis der er runde fødselsdage i afdelingen. Runde fødselsdage gælder for lejerne af boligen, fra 20 år og op. Der udarbejdes en skrivelse vedrørende defekte dørhåndtag på vores hoveddøre til beboerne, således de kan blive udskiftet. Næste møde mandag 20 April 2020 hos Susanne Lokesvej nr. 22 kl. 18.00. ----------------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 102 Mødet blev afholdt hos Dorit, Lokesvej 18 Dato. 24-09-2019 Kl. 18.00 Deltagere. Brian- Heidi- Helene- Dorit- Susanne Bestyrelsen Formand: Brian Ø. Andersen Baldersvej 39 Email: sab-afd16@outlook.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 Email: sab-afd16@outlook.dk • Heidi Mott Baldersvej 25 Email: sab-afd16@outlook.dk • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 Email: sab-afd16@outlook.dk • Dorit Maigaard Lokesvej 18 Email: sab-afd16@outlook.dk Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Referat godkendt 3. Garage/carport Venteliste modtaget, listen passer ikke. Brian har haft møde med Erling, der vil blive rettet op på tingene. Fremover vil vi blive adviseret om der er nye beboere som bliver opskrevet. 4. Udestue Der bliver gjort forskel på hvem der får godkendt hvad, Erling vil følge op på reglerne ved Ole Høi. Erling vender tilbage til Brian. 5. Haveredskaber i fyrrum Alle materialer fra det gamle knallertskur er blevet flyttet til fyrrummet. Der bliver lavet opslag på Facebook/Vaskehus, hvem som kan bruge disse efter først til mølle princippet, det bliver adviseret ca. en uge før. 6. Evaluering afd.møde Der bliver fulgt op på udgiften til den nye ferielov ved Kent. Var denne ikke henlagt eller hvordan har SAB håndteret dette? Dorit/Helene følger op på det.. Afdelingsmødet forløb godt, i en god tone, bestyrelsen ser frem til at denne tone bliver holdt fremover. 7. Udtrådt af bestyrelsen Finn og Klavs er udtrådt. De er begge blevet betænkt med en gavekurv for deres indsats i bestyrelsen. Dorit og Heidi indtrådt. Brian ny formand. 8. Tavshedspligt Dorit og Heidi samt Brian orienteret om tavshedspligt. 9. Julefrokost Fredag 22 November 2019 for bestyrelse og festudvalg . 10. Eventuelt Fortov langs Lokesvej 2 skal fremadrettet holdes fri for sne. Bestyrelsesmøderne bliver fremadrettet holdt kl. 18.00, med 2 til 3 måneders interval. Der vil blive budt på øl/vand fra fyrrummet til møderne. Projekt Højvangen vil gerne aftage brugte cykler, Brian følger op. Der må ikke stå uindregisterede biler i afdelingen, vedkommende er blevet informeret. Udefrakommende springer den interne venteliste over ved hver anden ledig bolig. En beboer har haft udfordringer med at få repareret/udskiftet et komfur, Brian følger op. Næste møde tirsdag 28 januar 2019 kl. 18.00 hos Helene. ----------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 101 Dato. 13-08-2019 Kl. 17.00 Baldersvej 43 Deltagere. Finn, Brian, Susanne, Helene Bestyrelsen Formand: Finn Christensen Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 22636995 heleneholm8660@gmail.com • Brian Østergaard Andersen Baldersvej 39 23988960 Brian-malene@hotmail.com • Klavs Hansen Baldersvej 21 42407026 klavs3@gmail.com • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 51419764 s.bugtrup@gmail.com Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Ok 2. Godkendelse af sidste referat Ok 3. Bertel 70 år + Bente 70 år Modtaget flaske og buket 4. Revidering af blomst eller flaske. Til runde fødselsdage m.m. Runde fødselsdage fra 20 år (kun dem som står for lejemålet) samt nye beboer pris 175.00 kr. Bryllup- kobberbryllup m.m.200.00 kr. Bisættelse 350.00 kr. Indlæggelse over 1 uge 175,00. Fødselsdagsliste tages op på næste bestyrelsesmøde. 5. Michael fratrådt bestyrelsen Modtaget kurv, afleveret udleveret materiale. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 6. Brian tiltrådt bestyrelsen Modtaget materiale, gjort opmærksom på tavshedspligt. 7. Haveaffald Vil blive grabbet ud fremadrettet, andre afdelinger må ikke længere benytte vores container. Beboerne henstilles til at stable i containeren. 8. Jubilæumsgave Der er indkøbt ny figur til stenen på Baldersvej istedetfor den stjålne. Der kom ingen forslag. Der er 300,00 Kr. i overskud som evt. kan benyttes til tilskud til nyt juletræ da dette er sygt. 9. Carporte Blevet malet og renoveret, næste gang foreslås det, at de beklædes så meget som muligt med vedligeholdelsesfrit materiale om ca. 6 år ligesom vores affaldspladser. Beboerne opfordres til at benytte deres garager og carporte på grund af mangel på parkeringspladser. 10. Knallertskur Hensat i PV 25.000, Pris 47.000. Bestyrelsen valgt at gennemføre renoveringen trods budget overskridelsen 11. Trailerudlejning Heidi Baldersvej 25 vil gerne fremadrettet stå for udlejningen, Der kan sendes en sms i tidsrummet 16.30 til 18.00 på mobil 27596687. Helene Baldersvej 11 vil stå for udlejningen såfremt Heidi ikke er hjemme. Dette er gældende fra 01.09.2019. 12. Stier Stierne bag Lokesvej 20-26 samt Baldervej 7-13 sprøjtes af viceværten, det påligger lejerne at der er ryddeligt på stierne. 13. Regnskab og budget samt PV Gennemgået uden bemærkninger. 14. Andet Æbletræet på Lokesvej væltet i vinden, vil blive fjernet af viceværterne. Såfremt der skal noget andet op kan det ikke blive i år, da der ikke er midler hertil. De hvide striber på parkeringspladserne skal males og og vores bordbænkesæt behandles, sidstnævnte bliver en vinteropgave. 15. Trailerkasse Trailerkassen blevet talt op 12.08.2019 i alt 9.127,00, i boks 71 i boligforeningen Pengekassen indeholder 275,50 kt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 100 Dato. 30-04-2019 Kl. 17.00 Deltagere. Susanne, Helene, Finn, klavs og Michael Bestyrelsen Formand: Finn Christensen Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 22636995 heleneholm8660@gmail.com • Michael Østergaard Andersen Baldersvej 49 23955469 mian1269@gmail.com • Klavs Hansen Baldersvej 21 42407026 klavs3@gmail.com • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 51419764 s.bugtrup@gmail.com Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Godkendt 3. Rotter krybekælder Det er måske ikke rotter alligevel? Der arbejdes videre med problemet. Baldersvej 49 melder om fangst af 31 mus på 3 mdr. Der er også liv på loftet, så vi skal have viceværterne op og tjekke. Finn tager kontakt til kontoret. 4. Maling af hegn M.M. Det er ikke muligt at få penge fra vedligeholdelseskontoen, men der er sket flere fejludbetalinger fra kontoret alligevel. Kontoret har nu bedt de pågældende om at tilbagebetale beløbet. 5. Jubilæumsgave ?? Der er ikke indkommet forslag. Der indkøbes en ny figur i stedet for den som er blevet stjålet. 6. Hække Klavs opfordret til at indsende et forslag til årsmødet vedr. udskiftning af det stykke hæk som ikke er oprindeligt. Der er fremover afsat 15.000 kr. i budgettet til udskiftning af de oprindelige hække. 7. Fortov Baldersvej Stykket op langs Helle. Fliserne bør lægges om = indføres i PV planen. Umiddelbart er alle løse sten blevet limet 8. Grøn team Der er kommet 1 kvinde ind på det grønne team ”Susanne Holmark” hun bliver teamleder og er uddannet gartner. 9. Carporte Der er kommet blik på enderne for at forhindre råd (de er nu bukket ind, så der er ingen skarpe hjørner der peger udad) 10. Knallertskur Skal beklædes med noget der er vedligeholdelses venligt. De som benytter skuret pt, vil blive bedt om at fjerne deres knallerter. (egen risiko hvis de bliver stående) Finn tager kontakt til kontoret og beder dem lave en skrivelse. Der er afsat 25.000 kr. til projektet 11. Baldersvej 19 De er blevet budt velkommen med blomster. De blomster regler der er i dag bør revideres, så de er mere tidssvarende. Evt. Holder viceværterne øje med for og baghaver om de bliver vedligeholdt. Finn undersøger med kontoret. Næste møde 13/8 kl. 17 ---------------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 99 Dato29-01-2019 Kl. 17.00 Deltagere. Susanne, Finn og Michael Bestyrelsen Formand: Finn Christensen Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 22636995 heleneholm8660@gmail.com · Michael Østergaard Andersen Baldersvej 49 23955469 mian1269@gmail.com · Klavs Hansen Baldersvej 21 42407026 klavs3@gmail.com · Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 51419764 s.bugtrup@gmail.com Emne: 1. Godkendelse af dagsorden ok 2. Godkendelse af sidste referat Ok 3. Venteliste garager og carporte Ikke muligt at få oplyst grundet den nye persondatalov 4. El i lejligheder til pv. plan De er gået ud fra tilbud til egevang, det koster ca. 36-37.000 kr. pr. lejlighed 5. Cykelophæng Det er svært at finde noget som er bedre end det vi har, da skurene er så smalle som de er. Efter at have kigget i cykelrumme, kan det konstateres at sætter man cyklerne i stativerne som man skal, ser det ikke helt så skidt ud.. På Lokesvej står der en cykeltrailer i skuret, der bliver taget kontakt til ejer 6. 60 års fødselsdag Lokesvej Lene Blume har haft fødselsdag 7. Bryllup Lokesvej Kirsten og Carl Åge er blevet gift. 8. Flytning af træer og buske En mindre flytning af træer og buske har skabt stor ballade hos få af lejerne. Iflg. Erling Weber fra SAB er det helt ifølge reglerne da vi er demokratisk valgt og planteudvalget er nedlagt. 9. Jubilæumsgave( 2000 kr. ) beboerne er velkommen til at komme med forslag til hvordan pengene skal bruges. Deadline fredag den 12/4-2019 10. Hæk Baldersvej Hvis det kan dokumenteres at det er pga. af salt, indgår afdelingen forlig og betaler for en ny hæk 1000 kr. 11. Blomster M.M. Års møde: sæt 3 forskellige forslag op på bestyrelsens vegne. 12. Evt. Husk at godkende ref, hurtigst muligt så det kan blive sendt til hjemmesiden. Besvar venligst via ”Alle” det samme gælder selvfølgelig for nyhedsbrevet. De er blevet klaget over manglende lys i vaskehuset. Der bliver sat nye LED pærer i. Der er ikke SSG vagter pt, men det kommer der efter 1 febr. Hvilket vil koste 15 kr. pr. lejemål om året. Der bliver sendt en skrivelse rundt til alle beboere Porten i det gamle knallertskur er virkelig ringe og skal udbedres inden vi går i gang med at lave det om til cykelskur Der har igen været problemer med at flaglinen larmer. Det opfordres til at de beboere som har sække, venter med at smide dem i containerne mandag aften, da de bliver tømt tirsdag. Sæbeskufferne i vaskehuset er beskidte. Sæbeskufferne er ikke med i tilbuddet om rengøring, men nu bliver de rengjort denne gang, hvorefter beboerne opfordres til hver især at gøre dem rent efter sig selv. Mark vandring: Michael skal nok gå med, hvis han ikke er på job. Bestyrelsen opfordres til at komme med indspark inden mark vandringen. Hvis der er problemer med en af vaskemaskinerne, er det driftskontoret der skal kontaktes, ikke bestyrelsen. Driftskontoret kan kontaktes på tlf. 87 93 22 18 på hverdage mellem 8-9 og 12.30-13.30 fredag dog kun 8-9 eller mail drift@sab-net.dk det samme gælder ved fejl og mangle i lejlighederne Næste møde Tirsdag den 30/4-2019 kl.17 ------------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 98 Dato. 9-10-2018 Kl. 17.00 Deltagere. Finn , Helene, Suanne, Klavs, Michael Bestyrelsen Formand: Finn Christensen Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 22636995 heleneholm8660@gmail.com Michael Østergaard Andersen Baldersvej 49 23955469 mian1269@gmail.com · Klavs Hansen Baldersvej 21 42407026 klavs3@gmail.com · Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 51419764 s.bugtrup@gmail.com Emne: 1. Godkendelse af dagsorden ok 2. Godkendelse af sidste referat ok 3. Evaluering af afdelingsmøde · En dårlig oplevelse, pga af bl.a forkert rådgivning fra kontoret. · personligt angreb på et bestyrelsesmedlem, trods alle regler/love overholdt. · Positivt med alle forslagene, da det viser stor interesse fra vores beboere. · Stor interesse for at deltage i debatterne · 22 husstande var repræsenteret (flot) 4. Sandkasser · Vi kommer net over, for at holde kattene fra at bruge det som toilet 5. Flytning af træer og beplantning · Frugttræerne flyttes op til den lille plæne på Baldersvej, samt · Der skal kigges på området ved vaskehuset for at vælge hvilke planter der skal flyttes. · De 2 blodbøge ved gavlen på den store plæne på Baldersvej flyttes ned på den store legeplads 6. cykelskure · Forslag om skilte på cyklerne. Det har været forsøgt 4 gange de sidste 7 år, så det er nok ikke løsningen pt. · Vi arbejder med muligheden for at gøre ”viceværtgaragen” om til cykelskur, som vil kunne benyttes af både Lokes og Baldesvej. (vi skal have fjernet mellemrummet Finn kontakter kontoret) · Vi undersøger diverse cykelophæng for at se om det vil være en mulighed for at optimere antallet af cykler i skurene Evt. · Fejl i udsendte ”regulering af boligafgiften”, vedr. manglende ændring af priserne for garage/carporte · Vedr. El tilstand. Finn Kontakter kontoret, så vi kan få undersøgt hvor slemt det står til, så vi kan få en pris og få det lagt i PV planen · Julefrokost: fredag den 25. januar 2019 kl. 18 · Ny mødedato: Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 17.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------