Afdelingsmøde 18

Afdeling 18 – Møllegade 58

 

Referat af afdelingsmøde den 30. august 2023
 

 

Mødedeltagere:          5 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

 

 

Ad 1 og 2: Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

 

Ad 3:          Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 

Ad 4:          Ruth Pedersen orienterede om etablering af tørretumbler i fællesrum.

 

Ad 5:          Budgettet for 2024 blev fremlagt af Kent Hansen.

 

                   Budgettet blev godkendt med et huslejefald 3,76% således at le­jen pr. 1. januar 2024 udgør kr. 4.138 pr. måned.

 

Langtidsplanen for 2024 blev også gennemgået og godkendt.

 

Ad 6:          Kort orientering om regnskab 2022 af Kent Hansen, der udviste et over­skud på kr. 6.670. Overskuddet er anvendt til afvikling af underfinansiering.

 

Ad 7:          Ingen indkomne forslag til behandling.

 

Ad 8:          Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

 

Ad 9:          Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 10:        Der blev ikke valgt suppleanter.

  

Ad 11:        Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

·      Ønske om at få vaskemaskine i hver lejlighed og droppe at flytte vaskeriet op i fællesrum. P.t. er der kun 2 beboer der anvender vaskeriet.

 

·      Indkørslen til afdelingen er stejl, så der er flere køretøjer der kører på med undervognen. En enkelt beboer har oplevet at patientbefordringen ikke ville køre op til afdelingen og blev holdene nede på Møllegade.

 

·      Det galvaniserede hegn ved nr. 58E undrede beboer sig over.

 

·      Beboer i nr. 58C undrer sig over at viceværten har fjernet granitskærv i hendes nyetablerede forhave og pålagt hvide sten som hos naboen for at de ser ens ud. Endvidere mangler der hvide sten i bedet for at dække jorden og ukrudtsdugen ordentligt.

 

·      OBS:

Den forestående udskiftning af flethegn og maling af terrassehegn omfatter også maling af overdækningen. Morten fra Skanderborg Andelsboligforening vil være behjælpelig med at flytte og overdække de ting i har på terrassen.

 

                  

 

                   Ovenstående er videregivet til lokalinspektør.

 Dirigent/ referent:                                             

 

Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 – Møllegade 58

 

Referat af afdelingsmøde den 31. august 2022
 

 Mødedeltagere:          7 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

 

 Ad 1 og 2: Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

 

Ad 3:          Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 

Ad 4:          Ikke noget til orientering siden sidste møde.

 

Ad 5:          Budgettet for 2023 blev fremlagt af Kent Hansen.

 

                  Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,16% således at le­jen pr. 1. januar 2023 udgør kr. 4.300 pr. måned.

 

Langtidsplanen for 2023 blev også gennemgået og godkendt.

 

Ad 6:          Kort orientering om regnskab 2021 af Kent Hansen, der udviste et over­skud på kr. 6.974. Overskuddet er anvendt til afvikling af underfinansiering.

 

Ad 7:          Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt.

 

Ad 8:          Ingen indkomne forslag til behandling.

 

Ad 9:          Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

 

Ad 10:        Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 11:        Der blev ikke valgt suppleanter.

 2 –

 

Ad 12:        Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

·       Beplantning i bed foran 58C og 58D fjernes.

·       Skift af lamelhegn omkring terrasser til en kvalitet som ikke larmer når det blæser vil blive udført??

        Ovenstående er videregivet til lokalinspektør.

 

 

Dirigent/ referent:                                            

 

_________________   

Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 - Møllegade 58
Referat af afdelingsmode den 30. august 2021
Mødedeltagere: 7 beboer og Kent Hansen fra administrationen.
Ad 1 og 2: Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.
Ad 3: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.
Ad 4: Ikke noget til orientering siden sidste møde.
Ad 5: Budgettet for 2022 blev fremlagt af Kent Hansen.
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 1,83% således at lejen
pr. 1. januar 2022 udgør kr. 4.209 pr. måned.
Langtidsplanen for 2022 blev også gennemgået.
Ad 6: Kort orientering om regnskab 2020 af Kent Hansen, der udviste et overskud
på kr. 4.620. Overskuddet er anvendt til afvikling af underfinansiering.
Ad 7: Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag.
Ad 8: Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev
genvalgt som kontaktperson.
Ad 9: Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.
Ad 10: Der blev ikke valgt suppleanter.
Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:
¯ Hæk på bagside af58H ønskes klippet
¯ Fliser/rist i terræn hæves
¯ Manglende lys i lampe til udendørsbelysning ud for 58C
¯ Tagrender renses
¯ Dør ind til fællesrum i gavlen utæt
¯ Mos på fliser med øst ønskes fjernet/behandlet
Ovenstående er videregivet til lokalinspektør.
Dirigent! referent:
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde d. 31/8-2020 - Møllegade 58, afd. 18.
Mødedeltagere: 6 beboere og Kent Hansen fra administrationen.
Ad 1 og 2: Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.
Ad 3: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.
Ad 4: Ikke noget til orientering siden sidste møde.
Ad 5: Budgettet for 2021 blev fremlagt af Kent Hansen.
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% således at lejen pr. 1. januar 2021 udgør kr. 4.133 pr. måned.
Langtidsplanen for 2021 blev også gennemgået uden bemærkninger.
Ad 6: Kort orientering om regnskab 2019 af Kent Hansen, der udviste et overskud på kr. 6.228. Overskuddet er anvendt til afvikling af underfinansiering.
Ad 7: Et indkommet forslag:
Forslag om at der i fællesrummet etableres en tørretumbler, da mange ikke kan komme i kælderen.
Alle de tilstedeværende beboer stemte for forslaget.
Ad 8: Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev
genvalgt som kontaktperson.
Ad 9: Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.
Ad 10: Der blev ikke valgt suppleanter.
Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:
- Ønske om at få fjernet bede ud for nr. 58C, 58D og 581.
Ovenstående er videregivet til lokalinspektør.

Dirigent/referent
Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 – Møllegade 58

Referat af afdelingsmøde den 28. august 2019


Mødedeltagere: 6 beboer og Kent Hansen fra administrationen.


Ad 1 og 2: Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

Ad 3: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad 4: Ikke noget til orientering siden sidste møde.

Ad 5: Budgettet for 2020 blev fremlagt af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 1,52% således at le¬jen pr. 1. januar 2020 udgør kr. 4.133 pr. måned svarende til en stigning på kr. 62 pr. måned.

Langtidsplanen for 2020 blev også gennemgået.

Ligusterhæk mod nabo ved Grumstrups Allé udskydes til 2025 t.kr. 14.
Postkasser udskydes til 2025 t.kr. 9.
Flethegn fremrykkes (kun lamelhegn på forsiden af verandaerne) udskif-tes til samme hegn som på endegavlene. t.kr. 10.

Ad 6: Kort orientering om regnskab 2018 af Kent Hansen, der udviste et over-skud på kr. 7.572. Overskuddet er anvendt til afvikling af underfinansie-ring.

Ad 7: 2 indkomne forslag.

Forslag 1: Blandingsbatteri ved håndvask og bad.
Alex trak forslaget tilbage.

Forslag 2: Udskiftning af de gamle lamelhegn på forsiden af verandaerne til samme model som på endegavlene.
Forslaget blev vedtaget og er indarbejdet i langtidsplanen for 2020.


…2
-2-

Ad 8: Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

Ad 9: Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad 10: Der blev ikke valgt suppleanter.

Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

• Gøre oversigtforholdene bedre ved indkørslen til afdelingen. Evt. ud-vide indkørslen med en bilbredde mod Grumstrups Allé.
• Hul i overdækning på terrasse ved nr. 58B.Ovenstående er videregivet til lokalinspektør.

 


Dirigent/ referent:

_________________
Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 – Møllegade 58

Referat af afdelingsmøde den 22. august 2018
 

Mødedeltagere:        7 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1 og 2:                  Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

Ad 3:         Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad 4:         Ikke noget til orientering siden sidste møde.

Ad 5:         Budgettet for 2019 blev fremlagt af Kent Hansen.

 

                 Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% således at le­jen pr. 1. januar 2019 udgør kr. 4.071 pr. måned svarende til en stigning på kr. 0 pr. måned.

 

Langtidsplanen for 2019 blev også gennemgået uden bemærkninger.

Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2017 af Kent Hansen, der udviste et over­skud på kr. 14.505. Overskuddet er anvendt til afvikling af underfinansiering.

Ad 7:         Ingen indkomne forslag fra beboerne.

Ad 8:         Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

Ad 9:         Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad 10:       Der blev ikke valgt suppleanter.

Ad 11:       Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

·        Ønske om 2 blandingsbatterier på badeværelset, når de skal renoveres.

·        Termostat på radiator i stue er faldet af i nr. 58H

·        Maling af terrasser

 

                 Ovenstående er videregivet til lokalinspektør.

 

 

Dirigent/ referent:                                         

_________________   

Kent Hansen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 – Møllegade 58

 

Referat af afdelingsmøde den 23. august 2017
 

 Mødedeltagere:        7 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

  

Ad 1 og 2:                  Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

 

Ad 3:         Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 

Ad 4:         Ikke noget til orientering siden sidste møde.

 

Ad 5:         Budgettet for 2018 blev fremlagt af Kent Hansen.

 

                 Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,89% således at le­jen pr. 1. januar 2018 udgør kr. 4.071 pr. måned svarende til en stigning på kr. 114 pr. måned.

 

Langtidsplanen for 2018 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 

Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2016 af Kent Hansen, der udviste et under­skud på kr. 36.522. Underskuddet afvikles i budget 2018 og fremefter.

 

Ad 7:         Nyt ordensreglement godkendt uden bemærkninger.

 

Ad 8:         Ingen indkomne forslag fra beboerne.

 

Ad 9:         Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

 

Ad 10:       Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 11:       Der blev ikke valgt suppleanter.

  

Ad 12:       De tilstedeværende beboer var bekymrede for hvordan de skal komme op i en toiletvogn med kørestole/rullator/stok når badeværelserne skal renoveres.

 

Ønske om at få maling udleveret til nye radiatorventiler.

 

Når det regner løber der vand ned af nedløbsrør ved nr. 58A og det drypper inde i stuen.

 

                 Ovenstående er videregivet til lokalinspektør Leif Larsen.

 

Dirigent/ referent:                                         

 

_________________   

Kent Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 – Møllegade 58

 

Referat af afdelingsmøde den 23. august 2017
 

 

Mødedeltagere:        7 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

 

 

Ad 1 og 2:                  Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

 

Ad 3:         Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 

Ad 4:         Ikke noget til orientering siden sidste møde.

 

Ad 5:         Budgettet for 2018 blev fremlagt af Kent Hansen.

 

                 Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,89% således at le­jen pr. 1. januar 2018 udgør kr. 4.071 pr. måned svarende til en stigning på kr. 114 pr. måned.

 

Langtidsplanen for 2018 blev også gennemgået uden bemærkninger.

 

Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2016 af Kent Hansen, der udviste et under­skud på kr. 36.522. Underskuddet afvikles i budget 2018 og fremefter.

 

Ad 7:         Nyt ordensreglement godkendt uden bemærkninger.

 

Ad 8:         Ingen indkomne forslag fra beboerne.

 

Ad 9:         Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

 

Ad 10:       Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 11:       Der blev ikke valgt suppleanter.

 

 Ad 12:       De tilstedeværende beboer var bekymrede for hvordan de skal komme op i en toiletvogn med kørestole/rullator/stok når badeværelserne skal renoveres.

 

Ønske om at få maling udleveret til nye radiatorventiler.

 

Når det regner løber der vand ned af nedløbsrør ved nr. 58A og det drypper inde i stuen.

 

                 Ovenstående er videregivet til lokalinspektør Leif Larsen.

 

 

 

 

Dirigent/ referent:                                         

 

_________________   

Kent Hansen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 – Møllegade 58

 

Referat af afdelingsmøde den 31. august 2016

 Mødedeltagere:        7 beboer ogKent Hansenfra administrationen.

 Ad 1 og 2:                  Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

 Ad 3:         Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 Ad 4:         Orienterede omkring nyt varmeanlæg i afdelingen.

 Ad 5:         Budgettet for 2017 blev fremlagt afKent Hansen.

                  Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,52% således at le­jen pr. 1. januar 2017 udgør kr. 3.957 pr. måned svarende til en stigning på kr. 20 pr. måned.

 

Langtidsplanen for 2017 blev også gennemgået og hvis alle aktiviteter udføres i 2017, vil det resultere i en stigning på 91 kr./m2 svarende til 417 kr./måned pr. lejlighed.

 Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2015 afKent Hansen, der udviste et under­skud på kr. 5.019. Underskuddet afvikles i budget 2017 og fremefter.

 Ad 7:         Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

 Ad 8:         Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

 Ad 9:         Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad 10:       Der blev ikke valgt suppleanter.

 Ad 11:       Under eventuelt var der utilfredshed med at plejecenteret på P.B. Lundsvej ikke har klippet hækken ud mod Møllegade.

       

Beboer i 58A har problemer med radiatorer i soveværelset og på badeværelset og en koldvandsmåler virker ikke.

Ovenstående er videregivet til inspektør Ole Høi.

 

 

Dirigent/ referent:                                         

 

_________________   

Kent Hansen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 – Møllegade 58

 

Referat af afdelingsmøde den 27. august 2015

  

Mødedeltagere:        6 beboer ogKent Hansenfra administrationen.

 

Ad 1 og 2:                  Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

Ad 3:         Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad 4:         Orienterede omkring omfugning i afdelingen. Endvidere er der lavet rampe og sti ved gavle

Ad 5:         Budgettet for 2016 blev fremlagt afKent Hansen.

                  Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 2,08% således at le­jen pr. 1. januar 2016 udgør kr. 3.968 pr. måned svarende til en stigning på kr. 81 pr. måned.

 Aktivitetslisten for 2016 blev også gennemgået. Indkøb af vaskemaskine/tørretumler udskydes til 2017 og der ønskes ikke forårs og efterårsplanter i rørene idet de går ud.

 Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2014 afKent Hansen, der udviste et under­skud på kr. 17.600. Underskuddet afvikles i budget 2016 og fremefter.

 Ad 7:         Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad 8:         Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

Ad 9:         Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyrelse.

Ad 10:       Der blev ikke valgt suppleanter.

Ad 11:       Under eventuelt var der utilfredshed med at plejecenteret på P.B. Lundsvej anvender afdelings parkeringsplads, så der ikke kan afhentes skrald og besøgende til afdelingen har ingen parkeringsmulighed. Inspektør Ole Høj kontakter leder af plejecenteret på P.B. Lundsvej og meddeler, at de ikke må gøre brug af afdelingens parkeringsplads.

Lejer i 58F ønsker at parkere el-køretøj i fællesrum og betaler kr. 50 til at dække udgift til strøm. Ingen af mødedeltagerne havde indsigelser hertil.

Beboer i 58A har problemer med radiator i soveværelset og koldvandsmåleren på badeværelset virker ikke.

Ovenstående er videregivet til inspektør Ole Høi.

 

Dirigent/ referent:                                         

Kent Hansen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 18 -Møllegade 58 Referat af afdelingsmøde den 26. august 2014

Mødedeltagere: 3 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1 og 2: Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

Ad 3: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg

Ad 4: Ruth Pedersen orienterede omkring den igangværende omfugning i afdelingen. Endvidere er der lavet  rampe og sti ved gavl samt etableret affaldsø.

Ad 5: Budgettet for 2015 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% således at lejen pr. 1. januar 2015 udgør kr. 3.887 pr. måned svarende til en stigning på kr. Opr. måned.

Aktivitetslisten for 2015 blev også gennemgået.

Ad 6: Kort orientering om regnskab 2013 af Kent Hansen, der udviste et over­skud på kr. 50.372. Overskuddet er anvendt til afvikling afunderfinansiering.

Ad7: Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad8: Ingen ønskede at stille op til afdelings bestyrelsen og Ruth Pedersen blev genvalgt som kontaktperson.

Ad9: Punktet udgår, da der ikke blev nedsat en afdelingsbestyreise.

Ad 10: Der blev ikke valgt suppleanter. Ad 11: Intet under eventuelt.

Dirigent/ referent:

Kent Hansen

___________________________________________________________________________________

Afdeling 18 -Møllegade 58

 

Referat af afdelingsmøde den 4. september 2013

Mødedeltagere: 5 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1:            Palle Vennevold blev valgt til dirigent.

Ad2:             Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

Ad3:             Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad4:             Palle Vennevold orienterede omkring de nye hoveddøre og mangler i for­bindelse med montering af disse. Inspektør Hans Henrik Rasmussen har lovet at monteringen af dørene vil blive tilfredsstillende for alle lejere.

Der er konstateret et stort vandforbrug vedr. vaskeriet og hvis vandforbru­get ikke bliver reduceret væsentligt, overvejes det at nedlægge vaskeriet på sigt.

Palle Vennevold orienterede ligeledes omkring ekstra gelænder, der er monteret ved trappen ned til kælderen.

Ad5:             Budgettet for 2014 blev fremlagt af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00% således at lejen pr. 1. januar 2014 udgør kr. 3.887 pr. måned svarende til en stigning på kr. Opr. måned.

Aktivitetslisten for 2014 blev også gennemgået og der var enighed om

ikke at udskyde omfugning længere. Når omfugningen er færdiggjort vil

huslejen stige med ca. 210 kr./måned.

Ad6:             Kort orientering om regnskab 2012 afKent Hansen, der udviste et over­skud på kr. 32.596,10. Overskuddet er anvendt til afvikling afunderfinan­sIermg.

Ad 7:          Punktet udgår, da der ikke var indkomne forslag.

Ad8: Ingen ønskede at stille op til afdelingsbestyrelse, så afdelingsbestyrelsen blev nedlagt og Ruth Pedersen blev valgt som kontaktperson.

Ad 9: Der blev ikke valgt suppleanter. Ad 10: Intet under eventuelt.

Dirigent: Referent:

Palle Vennevold Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------