Installation af vaskemaskine og lignende

Lejer har ret til at foretage sædvanlige installationer af f.eks. hårde hvidevarer, vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine i det lejede, med mindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. 

Installationen skal foretages af autoriseret installatør, ligesom øvrige tilpasninger af inventar skal udføres håndværksmæssigt korrekt i professionel kvalitet. Der skal være monteret aquastop på vaskemaskiner og opvaskemaskiner.

Hvis inventar fjernes i forbindelse med installering af f.eks. vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine, skal dette retableres ved fraflytning. 

Inventar, som eventuelt er demonteret for at muliggøre installationen, skal opbevares af lejeren til eventuel senere genmontering.

Alle udgifter ved brug af installationsretten betales af lejer.

Lejer skal orientere Skanderborg Andelsboligforening, inden installationen foretages.