Afdelingsmøde 20

      Referat fra afdelingsmøde afd. 20 Onsdag de. 14. september 2022

Til stede:  23 beboere fra afdelingen, Fra Adm. Erling Weber.  Dorthe Kruse fra Hovedbestyrelsen, samt en nyvalgt til hovedbestyrelsen som ” føl ”.

1.      Valg af dirigent : Erling Weber

2.      Valg af referent : Vivi Flensborg

3.      Stemmeudvalg, Blev ikke nødvendigt.

4.      Formandens årsberetning ved formand Jens Thomsen:

                                              Formandens Beretning år 2022  

     Vi skriver afdelingsmøde 2022 og er stille år hvad klager angår det er dejlig

Der har jo været fraflytninger og nye er kommet til og et velkommen til dem, håber de vil falde godt til.

Vi har fået opmærket streger til p pladser de er brændte (limet) på så det holder meget længere. Vi har fået opmærket pladserne med hus nr. det ser ud til at fungere godt vi har 45 boliger 47 P pladser, så det giver jo problemer for dem der har 2 biler, men aftale mellem SAB og kommunen er at man må holde på græs rabatten ude ved vejen, dog husk afstand til udkørslen !!

Der er lagt nye fliser i gangen 109-113

Udtynding (oprydning) af skovene der er tilbud fra et skovfirma på 62.000 kr det er et beløb som er så stort at vi satte det på PV planen dvs når budgettet er vedtaget, kan de gå i gang

Kirsebær træerne blev klippet i januar måned

Vilde blomsterbed eller biodiversitet er gået lidt i stampe jeg har prøvet at få et svar men hver gang  fået forskellige og undvigende svar.

Udskiftning af vinduer jeg har talt med Claus (projektleder) der tages tilbud hjem i øjeblikket og det er med 90% sikkert at de starter i år

Pavillonen er blevet lukket på tre sider Det blev lavet på frivillig basis, så det næste bliver at male den.

Sommerfesten, der var desværre kun ca ti som tilmelde sig til, men det var meget hyggelig og vi nød Bettys drømmekage og Vivis Hjemmebag så derfor opfordre jeg alle, især nye beboer til at bakke op så i kan se at vi her i Granhøjen er ganske hyggelig og rare mennesker.

Affald det går lidt bedre med sortering, men kattebakker opvaskestativer og andre ting der ikke hører til husholdnings affald SKAL AFLEVERES PÅ VÆRDICENTRALEN I ØST. Der kommer stor container igen uge 41 !

 Haveaffald i hullet ved lille skov, plasturtepotter og plast poser SKAL sorteres fra.

Jens Thomsen

Formand afd.20

 

Kommentar til formandens beretning,: Flere spørgsmål vedr. parkering, der mangler stadig P pladser, bestyrelsen vil komme med et oplæg om etablering af nye p pladser i afdelingen.

Der vil blive udleveret ” Gæsteskilt” som kan benyttes af alle til at dække over plads nr.

EW  gør tydelig opmærksom på at selvom man ikke har bil, er det beboerens egen P plads, og man ikke acceptere der laves aftaler ” under bordet” om at man må benytte en plads hvor beboer ikke har bil.

Der parkeres på græs rabatten  ude ved vejen, HUSK på man SKAL holde 10 m. fra udkørsel !

En beboer gør opmærksom på det nye lov vedtag om at man ikke må parkere på græsrabat, det står for beboers egen  ansvar at man holder der.

 

5.     EW, gennemgår afd. Budget samt PV plan for 2023- alle godkendte det.

6.     Orientering om regnskab 2021 af EW, Godkendt af alle.

7.     EW gennemgår det nye vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement, bliver godkendt af alle.

8.     Indkomne forslag: Fra Henrik Hansen nr, 149

Indkøb af fælles ny trillebør og sækkevogn: Det skal bestyrelsen indkøbe.

Forslag til at købe udendørs maling fra B konto. : Det må man IKKE, men fremover henvende sig til viceværten om at få lidt maling til havelæge og andre små ting.

9.     Valg af formand, på valg Jens Thomsen, som modtog genvalg.

10.  Valg til bestyrelsen, på valg Henrik Hansen, som modtog genvalg

11.  Valg af suppleanter, Betty Hansen vil gerne genopstille har givet formanden fuldmagt da hun ikke selv kunne deltage, blev valgt. Mette Nielsen ønskede også at fortsætte som suppleant.

Mette Nielsen blev valgt som 1.Suplaent. Og Betty Hansen blev 2. suppleant.

 

12.  Evt.  Spørgsmål fra beboere:  Pavillionen skal den ikke have en fælles farve ?  Jo, det er IKKE bestyrelsen der har malet den brune farve, der vil blive kaldt sammen til frivillig male dag af pavillonen. Samt er der tre plader der er hul i, bestyrelsen kikker på det og får nye plader sat i.

Spørgsmål vedr. vedligeholdelse af egen have : er det SAB eller bestyrelsen der bestemmer hvordan haver skal se ud ?  Klart svar fra EW  det er beboer samt SAB der kikker og ser man noget der ikke ser ordentlig ud, henvender man sig til adm. Helle Pedersen. Eller til bestyrelsen.

En beboer syntes det er underligt at gadebelysning nogle gange er tændt om dagen ?  Men vi får oplyst at det er når der afprøves nye pærer i lamperne.

Beboer fortæller de syntes det er et problem den store vicevært bil holder på en P plads, spærrer udsyn og da alle p pladser er meget smalle, fylder den en del. EW vil undersøge mulighed for at den holder langs garagen nederst i afdelingen.

 

Bestyrelsen takker for god ro & orden, og mødes afsluttes med smørbrød, og kaffe