Afdelingsmøde 20

Referat af afdelingsmøde d. 15/9-2020, afd. 20.

Til stede var: 16 beboere fra afdelingen, samt Kent Hansen fra adm. SAB.
1. Valg af dirigent: Kent Hansen.
2. Valg af referent: Vivi Flensborg.
3. Valg af stemmeudvalg: Pernille & Birthe (der var 2 indkomne fuldmagt til valg).
4. Årsberetning ved formand Vivi Flensborg:
Så kom vi til 2020 - atter et stille år, med få klager. Det er dejligt.
Og vi har fået en fast vicevært, så vores afdeling ser fin ud alle steder, jeg syntes det giver tryghed at vi har en
fast vicevært.
Stadig problemer med affald, flere putter alt muligt i, og sætter store defekte ting ved affalds containeren, man
skal selv fjerne sådan sager. Har man ikke mulighed for at køre det væk, så vent til den store container kommer
i uge 41, eller spørg evt. din nabo om et lift til genbrugs stationen.
Sidste år havde vi lidt diskussion om klipning af hæk, i år fungerede det bedre, dem der ønskede det kunne selv
klippe hæk, og dem der ville have hjælp fik klippet uden på og toppen.
Legepladsen skulle have været malet slut sommer, men desværre oplyser Dorte Støve at malerfirmaet er ramt
af sygdom så vi håber på slut september start oktober, også soklen til flagstangen bliver malet der.
Desværre blev der ikke nogen sommerfest, på grund af Corona, også derfor vi ikke serverer noget smørbrød i
aften som vi plejer.
I de to Øverste gårde har vi stadig problemer med parkering i de sene eftermiddags timer og aften, igen vil jeg
opfordre til at man IKKE parkere på græsset i sving, og på fortovskanter det er farligt for jeres egen bil hvis den
bliver ramt da det er svært at se der holder en parkeret bil.
Og så er tiden kommet hvor jeg siger farvel & tak til afdelingsbestyrelsen, efter 10 år må der være plads til nye
kræfter.
Håber nogle nye tager udfordringen op, men vil sige jer alle tak for tillid gennem de 10 år. Og håber på der
bliver en ny god bestyrelse fremover. 
5. Kent Hansen fremlagde godkendelsen af driftsbudget m. PV plan 2021, alle godkendte fremlæggelsen.
6. Regnskab 2019 - til orientering ved Kent Hansen.
7. Behandling af indkomne forslag, der var ikke nogen forslag, men vi fik en snak om affaldsproblemer, samt
stor container.
8. Valg af ny formand: det blev Jens Thomsen i nr. 167.
9. Valg til afdelingsbestyrelsen: Henrik Hansen i nr. 145 blev valgt.
10. Valg af suppleanter: Betty & Johannes blev genvalgt, Johannes som 1. supp. Og Betty som anden supp.
11. Evt. Vi fik en snak med Kent Hansen, vedr. hvis man ønsker nyt badeværelse via råderetten. Man kontakter
selv teknisk afdeling ved SAB. Man må have max beløb med køkken & badeværelse på 126.000 kr.
Et forslag om evt. at oprette en facebook gruppe for vores afdeling.
Evt. at der kommer stor container til affald 3 x årligt i stedet for de to gange vi har det nu, forår og efterår.

Vivi Flensborg Thomsen
Afd. 20

-----------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 16.09.2019 afd 20


Til stede : 18 beboere fra afdelingen samt Mona Larsen fra hovedbestyrelsen & Dorthe Støve fra SAB.


1. Valg af dirigent blev Dorthea Johannesen
2. Valg af referent blev Vivi Flensborg
3. Valg af stemmeudvalg blev Hanne & Lennart
4. Årsberetning ved formand Vivi Flensborg :
Så gik der endnu et år, heldigvis med meget få klager. Nok lidt udfordringer med vicevært ordning sommeren over, men nu ser det fint ud i vores afdeling.
Stadig problem med parkering om aftenen, men heldigvis finder man en plads i den nederste gård. Vi afventer stadig at på P-båsene bliver frisket op med ny maling, det er næsten slidt væk.
Tak til dem der mødte op til vores sommerfest i pavillonen, rigtig hyggelig eftermiddag, desværre blev det for koldt til grill om aftenen. Der er sat en Weber kul grill ned i pavillonen til fri afbenyttelse.
Desværre har vi stadig problemer med affald, HUSK at sortere og lad være med at brække låget op til pap og dåse/flaske containeren. Og lad være med at sætte pap og dåser op oven på låget, man skal selv fjerne sådan ting.
Vi byder de nye beboere velkommen i afd 20
Vi får igen en stor container i uge 41 til affald hvor alt må komme i undtagen kemikalier.
Samt vil bestyrelsen takke Eigil mange gange for hans mange år i bestyrelsen