Afdelingsmøde 40

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2023

  

På mødet deltog:           Venja Dalby Hansen, Jeanett la Cour Søborg, Jette Holst fra Skanderborg Kommune og 1 fra bruger pårørende råd samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

  

Ad. 1:   Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:   Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:   Kent Hansen gennemgik budgettet for 2024 med en samlet stigning på 3,70% af den nuværende husleje. Den månedlige husleje udgør således kr. 7.246 med virkning fra 1. januar 2024.

 

Langtidsplanen for 2024 blev også gennemgået og tilrettet.

 

Til sidst gennemgik Kent Hansen antennebudgettet. Der er mulighed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV. Der kan skiftes antennepakke 12 gange årligt. Antenneskift skal varsles med løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening.

 

Budgettet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4:   Herefter blev regnskabet for 2022 udvisende et underskud på kr. 38.312 gennemgået og taget til efterretning. Underskuddet er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:   Forslag om sammenlægning af Kildevej 10 og Kildevej 12 til en afdeling blev nedstemt med begrundelse af, at man gerne ville have økonomiske beregninger der viser konsekvenserne ved sammenlægning.

 

Ad. 6:   Under eventuelt var der lidt løs snak omkring den nye affaldssortering der træder i kraft til april 2024.

 

Dirigent/referent:

Kent Hansen                                 

-------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 16. SEPTEMBER 2022

 

 

På mødet deltog:             Venja Dalby Hansen, Jeanett la Cour Søborg fra Skanderborg Kommune og 1 medarbejder fra Kildegården samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

 

Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2023 med en samlet stigning på 4,45% af den nuværende husleje. Den månedlige husleje udgør således kr. 6.987 med virkning fra 1. januar 2023.

 

Langtidsplanen for 2023 blev også gennemgået og tilrettet.

 

Til sidst gennemgik Kent Hansen antennebudgettet. Der er mulighed for at vælge mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV. Der kan skiftes antennepakke 12 gange årligt. Antenneskift skal varsles med løbende måned plus 30 dage til Skanderborg Antenneforening.

 

Budgettet blev herefter godkendt.

 

 

Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2021 udvisende et underskud på kr. 22.677 gennemgået og taget til efterretning. Underskuddet er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:    Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev godkendt.

 

Ad. 6:    Under eventuelt blev der talt om forsikringer. Det kan i den forbindelse oplyses, at afdelingen er forsikret hos Protector med virkning fra 1/12 2021.

 

              

 

Dirigent/referent:

 

________________

   Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40- KILDEVEJ 10
REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 17. SEPTEMBER 2021


På mødet deltog: Venja Dalby Hansen, Jeanett Ia Cour Søborg og 2 medarbejdere
fra økonomiafdelingen fra Skanderborg Kommune samt Kent
Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.


Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2022 med en samlet stigning på 0,52% af
den nuværende husleje. Den månedlige husleje udgør således kr. 6.689 med
virkning fra 1. januar 2022.
Aktivitetslisten for 2022 blev også gennemgået.
Til sidst gennemgik Kent Hansen antennebudgettet. Der er mulighed for at vælge
mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke
opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel
TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter. Der kan skiftes antennepakke
12 gange årligt. Antenneskift skal varsles med løbende måned plus
30 dage til Skanderborg Antenneforening.


Budgettet blev herefter godkendt.


Ad. 4: Herefter blev regnskabet for 2020 udvisende et overskud på kr. 170.360 gennemgået
og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.
Ding nt/referent:
Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, afd. 40, d. 3. september 2020.

På mødet deltog: 2 medlemmer fra bruger pårørende råd (BPR) og Venja Dalby
Hansen fra Skanderborg Kommune samt Kent Hansen fra Skanderborg
Andelsboligforening.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.
Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2021 med en samlet stigning på 1,12% af
den nuværende husleje. Den månedlige husleje udgør således kr. 6.654 med
virkning fra 1. januar 2021.
Aktivitetslisten for 2021 blev også gennemgået uden bemærkninger.
Til sidst gennemgik Kent Hansen antennebudgettet. Der er mulighed for at vælge
mellem 5 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke
opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel
TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter. Der kan skiftes antennepakke
12 gange årligt. Antenneskift skal varsles med løbende måned plus
30 dage til Skanderborg Antenneforening.
Budgettet blev herefter godkendt.
Ad. 4: Herefter blev regnskabet for 2019 udvisende et overskud på kr. 56.674 gennemgået
og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Dirigent/referent:
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 5. SEPTEMBER 2019


På mødet deltog: Formand for bruger pårørende råd (BPR), Jeanett Søborg og Ven-ja Dalby Hansen fra Skanderborg Kommune samt Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.


Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2020 med en samlet stigning på 0,89% af den nuværende husleje. Den månedlige husleje udgør således kr. 6.580 med virk-ning fra 1. januar 2020

Aktivitetslisten for 2020 blev også gennemgået uden bemærkninger.

Til sidst gennemgik Kent Hansen antennebudgettet. Der er mulighed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af an-tennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter. Der kan skiftes an-tennepakke fra større til mindre antennepakke 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal. Antenneskift skal varsles med minimum en måned til Skanderborg Andelsboligforening.

Antennepakke i fællesstuerne ændres fra lille pakke til stor pakke.

Budgettet blev herefter godkendt.


Ad. 4: Herefter blev regnskabet for 2018 udvisende et overskud på kr. 103.236 gennem-gået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 

Dirigent/referent:

________________
Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2018

 På mødet deltog: Bruger pårørende råd (BPR), 2 beboer, Jeanett Søborg Skanderborg Kommune og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2019 med en samlet stigning på 1,58% af den nuværende husleje. Den månedlige huslejen udgør således kr. 6.522 med virkning fra 1. januar 2019.

 Aktivitetslisten for 2019 blev også gennemgået og der var ønske om at udskiftning af eternit på sternkanter fremskyndes til 2020.

 Til sidst gennemgik Kent Hansen antennebudgettet. Der er mulighed for at vælge mellem 4 antennepakker. Til orientering kan det oplyses, at man ved skift af antennepakke opkræves et gebyr på kr. 375 til dækning af udgifter til Dansk Kabel TV, idet der skal en tekniker ud på adressen og montere filter.

 Budgettet blev herefter godkendt.

 Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2017 udvisende et overskud på kr. 94.208 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 5:    Under eventuelt var der ønske om at elpærer kan købes i kiosken.

 

 

Dirigent/referent:

________________

   Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 6. SEPTEMBER 2017

  

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården og

Kent Hansen fra SAB.

 Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

 Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2018 med en samlet stigning på 1,58% af den nuværende husleje.

 Aktivitetslisten for 2018 blev også gennemgået.

 Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

 Budgettet blev herefter godkendt.

 Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2016 udvisende et overskud på kr. 53.497 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 Ad. 5:    Nyt ordensreglement for afdelingen blev godkendt uden bemærkninger.

 Ad. 6:    Under eventuelt var der ønske om at gårdhaverne renoveres på sigt og det blev aftalt, at de indarbejdes i langtidsplanen på næste markvandring.

             

               Ole Høi indhenter tilbud på hegn ud for demensafsnittet.

               Ønske om automatisk tænd/sluk af lys i glasgang samt led-pærer.

                Ønske om føler til tænd/sluk af lys i kontorer og kopirum m.v. og led-pærer.

  Dirigent/referent:

 

________________

   Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 14. SEPTEMBER 2016

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården og

Kent Hansen fra SAB.

Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2017 med en samlet stigning på 0,94% af den nuværende husleje.

Aktivitetslisten for 2017 blev også gennemgået.

Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2015 udvisende et overskud på kr. 97.468 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5:    Under eventuelt var der ønske om at gårdhaverne renoveres på sigt og det blev aftalt, at de indarbejdet i langtidsplanen på næste markvandring.

         

       

 

Dirigent/referent:

 

________________

   Kent Hansen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFDELING 40 – KILDEVEJ 10

 

REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 24. SEPTEMBER 2015

 

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården, Ole Høi Sørensen og  Kent Hansen  fra SAB.

 

Ad. 1:    Kent Hansen blev valgt til dirigent.

 

Ad. 2:    Kent Hansen blev valgt til referent.

 

Ad. 3:    Kent Hansen gennemgik budgettet for 2016 med en samlet stigning på 0,00% af den nuværende husleje.

 

Ole Høi Sørensen gennemgik aktivitetslisten for 2016.

 

Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet.

 

Budgettet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4:    Herefter blev regnskabet for 2014 udvisende et overskud på kr. 177.063,42 gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

 

Ad. 5:    Under eventuelt blev finansiering af LED-lys vendt. Sølund skulle oprindeligt have finansieret udskiftningen af LED-lys og have pengene retur svarende til besparelsen til eludgiften i afdelingen, men pga. besparelse på bl.a. el har afdelingen selv finansieret udskiftningen.

 

 

 

             

 

 

 

Dirigent/referent:

 

 

 

________________

   Kent Hansen                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING 40 -KILDEVEJ 10 REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 24. SEPTEMBER 2014

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården, Ole Høi Sø­rensen og Kent Hansen fra SAB.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2015 med en samlet stigning på 0,00% af den nuværende husleje. Ole Høi Sørensen gennemgik aktivitetslisten for 2015. Til sidst gennemgik Kent antennebudgettet. Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 4:      Herefter blev regnskabet for 2013 udvisende et overskud på kr. 124.893 gennem­gået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5:      Under eventuelt var der ønske om at få beskåret træer og buske i gårdhaverne.

Dirigent/referent:

 Kent Hansen

AFDELING 80 -(CENTERDEL) KILDEVEJ 10 REFEREAT AF AFDELINGSMØDE DEN 24. SEPTEMBER 2014

På mødet deltog: Lene Mortensen og Connie Fenger Hjort fra Kildegården, Ole Høi Sø­rensen og Kent Hansen fra SAB.

Ad. 1: Kent Hansen blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Kent Hansen blev valgt til referent.

Ad. 3: Kent Hansen gennemgik budgettet for 2015 med en samlet stigning på 0,00% af den nuværende husleje. Ole Høi Sørensen gennemgik aktivitetslisten for 2015. Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 4:      Regnskabet for 2013 udvisende et overskud på kr. 280.181 blev gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

Ad. 5:      Intet under eventuelt.

Kent Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------