Bestyrelsesmøde 14

Mødedato: 27 oktober 2014 kl. 18,30 Sted: Ryparkens kontor. Mødedeltagere: Hardy, Elise, Kenneth, Gitte, Ania, TN Fraværende : John Jørgensen(suppleant) 1. Renovering af havesiden: 1. Murrenovering af fuger 2. Altan udenpå, ca. 2 mtr. bred og hele lejlighedens længde Forside/brystning skal matche gule mursten. Altan skal kunne lukkes med glas, 3. Vindue i stue udskiftes, sålbænke udskiftes, Isolering af vægge, Vinduer skal være med nyeste støjdæmpning 4. Trævæg til værelser udskiftes, evt harboplank i passende farve, 1/2 vinduer skiftes 5. Altandør udskiftes(2 stk. i 5 værelses) 6. Lofter sænkes i 2 sals lejligheder for at fjerne kuldebro striber. 7. Isolering indblæses under gulve i alle lejligheder. 2. Plan over renovering af elevatorer : 1. Der udarbejdes et projektforslag til elevator/trappetårn uden på den eksisterende indgang, hvor der søges tilskud til fra Landsbyggefonden. 3. Deltagelse af nye bestyrelsesmedlemmer på SAB: Der var pt. ingen af de nye som ønskede at deltage i info møde for afdelingsbestyrelser, ville lige se tiden an til næste afdelingsmøde 4. Eventuelt: Der blev informeret om afskedigelse af Inspektør Egon. Carporte og garager har vi afsat penge til renovering/udskiftning, men et flertal mener de skal helt nedlægges således der kun er parkerkeringspladser. Begrundelsen er at indtægter ikke vil stå mål med udgiften til renovering/udskiftning og at mange "bare" bruger den til opbevaringsrum. 1 stemme for 4 imod. en renovering. Samtidig gjirde Hardy opmærksom på et administrationsgebyr for at opkræve husleje for garager/carporte er på kr 21.000,- årligt, årlig indtægt for carporte/garager er kr. 48.240,- en renovering af disse koster kr. 1.100.000,- Torben N. Nielsen Referent: Torben N. Nielsen Formand. ------------------------------------------------------------------------------------

 

Mødedato: 18. oktober 2012 kl. 18.30

Sted: Ryparkens kontor.

Mødedeltagere: Tove, Kurt, Svend, Axel, Torben

Fraværende m/ afbud: Lilian, Per,

1. Godkendelse af referat:

Udgået

2. Opfølgning fra sidst:

Oplæg til at se aktivitetsliste 2013 igennem til næste møde

Oplæg til at se aktivitetsliste 2014 igennem til næste møde

3. Nyt/papirer fra kontoret:

Diverse fakturaer blev gennemset, og godkendt.

Tilmelding til "nye Bestyrelsesmedlemmers møde"

Kurt Henriksen tilmeldte sig mødet, Axel har ikke meldt tilbage.

4. Eventuelt:

Bladet "mellem os" startes langsomt op igen.

Der var enighed i, at 50 års Jubilæum skulle fejres, mere om det på næste møde

Referent: Torben N. Nielsen

Formand.

 

*************************************************************************************************************** 

Mødedato: 18. oktober 2012 kl. 18,30 på kontoret

Godkendelse af referat: Udgår

Afleveringsforretning fra Ole B., afgående formand

Præsentation af ny bestyrelse.

Opfølgning fra sidst: Udgår

Aktivitetsliste 2013

Aktivitetsliste 2014

Til næste møde ønskes visioner og ideer for Ryparken.

Nyt/papirer fra kontoret

Tilmelding til mødet på hovedkontoret.

Diverse papirer fra kontoret

Eventuelt

Bladet "mellem os"

konkurrence

Afbud senest dagen før til formanden.

På tlf. 2281 2099 eller mail:ryparken@live.dk

Mvh Torben

Næste møde er: 29 november 2012.