Bestyrelsesmøde 19

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd 19

den 28.2.22

Tilstede:

Tanja, Lars og Annette

 

1.  Siden sidst/nyt fra SAB

Markvandring.

Annette og SAB har valgt at udsætte markvandring til 2023, hvor vi er længere i renoveringsprocessen.

Annette har haft kontakt til SAB, da vi undre os over, at renoveringen ikke er startet endnu. Erling fortæller, at de for alvor starter op i uge 9, og at der vil komme et nyhedbrev fra SAB i løbet af ugen. Den er i skrivende stund lige landet i postkassen :-)

 

2. Evaluering af arrangementer i 2021

Der har været en pæn tilslutning til begge arrangementer. Tak for det!

Dejligt, at jer som ikke var meldt til, lige kom forbi til en lille snak.

 

3. Arrangement kun for voksne.

Fredag den 22.4.22, vil vi holde et hygge- lær hinanden at kende arrangement.

Vi har fået lov at låne "kælderen "under SAB - Adelgade 106

Der vil blive serveret tapas, samt drikkevarer til maden,  i form af øl, vand og vin, samt kaffe /te og lidt sødt.

Har man lyst til lidt mere, er man velkommen til  selv, at tage drikkevarer med ;-)

Arrangementet er for voksne i afd 19 og hjemmeboende børn over 18 år.

Det starter kl.18.30 -??

Formålet med arrangementeter, at vi lære hinanden at kende, hygger og får skabt et godt miljø i afd 19.

Er der nogen som har lyst og ideer til et festligt indslag i løbet af aftenen, er man meget velkommen.

Der vil komme en seperat indbydelse, med tilmeldning.

For at arrangementet bliver til noget, skal der være mindst 15 tilmeldte.

4. Kommende møder:

uge 22/23 - 35/36 - 43/44

 

På afdelingsbestyrelsens vegne

Annette Simomsen

-------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde - Granhøjen - afd 19
Tirsdag den 9.11.21
Deltagere: Lars, Tanja, Anders og Annette
Dagsorden:
1. Valg af referent/ordstyrer
Tanja og Annette
2. Siden sidst- orientering om møde for nye bestyrelsesmedlemmer! SAB
Tanja og Lars var afsted torsdag den 4.11.21 og Annette fredag den 5.11.21
Vi drøfter kort, hvad mødet indeholdt. Vores rolle som bestyrelsesmedlem,
tavshedspligt og vigtigheden af at alle behandles lige.
3. Evaluering of Halloweenarrangement
Der er kommet tilbagemeldinger om, at det var et godt arrangement, og vi er blevet
opfordret til at lave flere/andre arrangementer. Tak for den store opbakning
4. Juletræ! lyskæde på flagstangen.
Der kommer et Juletræ, på det grønne område ved bålpladsen.
Er der nogen som har lyst til, at hænge pynt på juletræet, skal i være velkommen.
Der vil blive indkøbt en lyskæde, som skal sættes på. Strømmen levere Holger, mod et
parflasker god rødvin. TAK til Holger
Det for/yder, at der var meget bøvl, med lyskæden i flagstangen, især når det blæste,
så bestyrelsen har besluttet, at den ikke kommer op i år.
6. Kommende arrangementer/samt under renoveringen.
Der bliver afholdt julehygge for alle den 12.12 kl. 14.30, Anders har lovet, at gå på
jagt efter julemanden.
Indbydelse kommer snarest i jeres postkasse.
Vi drøfter, om der skal være arrangementer i den tid vi renoverer.
Annette har talt med Erling, som fortæller, at vi har mulighed for at låne lokalerne
under SAB. Bestyrelsen synes, det giver god mening, at benytte dette tilbud, så der
ikke går for lang tid imellem vi ses.
Annette har forslag om et forårs arrangement for voksne i april/maj måned.
Vi/odder stemningen, og tager stilling til det på kommende bestyrelsesmøde
1januar.
De bedste hilsner
Bestyrelsen I afd 19
Annette Simomsen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referart fra bestyrelsesmøde i afd. 19 tirsdag den 5. oktober 2021.

Deltagelse af: Annette S, Lars, Anders, Nezira og Tanja som også var referant.


Tak for sidst, og tak for jeres tillid.

Der vil blive arbejdet for fællesskabet her i afdelingen, så det er vi i fuld gang med.


Ting i forbindelse med jeres lejligheder/lejemål bedes i kontakte Boligforeningen.

Har i noget som i vil have afklaret med en nabo så gå over og bank på, tag en snak om det, men med en pæn og ordentlig tone.

Har i nogle idéer eller forslag så kan i smide det i postkassen ved bestyerlsen og vi tager det med på næste møde.


- Vi lavede en kort præsentation af os selv.

- Annette lavede en kort orientering om sidste nyt.

Der kommer en Container til storskræld ud i uge 42 den
15/10 - 25/10 - 2021.
Der kommer info ud om hvad der ikke må kommes i.

Der er ca. 5000 kr. på vores Aktivitets konto tilbage for 2021.

Referaterne vil komme på boligforeningens, hjemmeside samt ud i
postkasserne.

Nøglen til infotavlen og lyskæden er hos Annette i nr. 136.
Lyskæden bliver sat op til første søndag i advent, det vil Keld
stå for og strømmen kommer inde fra Holger
som får lidt til at dække forbruget.


- Der er planlagt et par aktiviteter som er:
Halloween den 31/10 fra kl. 14.00/14.30 som det lige passe ind.
Julehygge den 12/12 så sæt X i kalenderen nu.
Der kommer info og tilmeldinger ud til begge aktiviteter
når tiden nærmer sig.

- Holger har forslået noget grill fest (evt. pattegris) det bakker vi
op om i bestyerlsen, men pga. renovering lige om hjørnet,
har vi valgt at sige, at det gør vi når, vi alle er kommet tilbage til
vores nye hjem, så det vil blive i sensommeren 2023.

- Der bliver købt en popcornmaskine, som bliver indviet til
Halloween.
Der vil være mulighed for at låne den her i afdelingen.
Den kommer til at stå hos Nezira, hvor man kan låne den,
man står selv for at få den gjort ren efter lån.
Man bliver skrevet op når den bliver hente og slettet dagen efter,
når man aflevere den igen, så den er fri til næste der vil låne den.
Man må selv købe det der skal bruges og vejledning er med.

- Annette køber en gave til Holger for at være flagmand.

- Lørdag den 23/10 vil der være arbejds weekend
hvor vi vil få ryddet op på det område der skal blive legeplads på.
Træet skal skæres i stykker og flyttes til petanque banen,
hvor det vil blive stablet, så vi har brænde til sener brug.
Der vil også være noget der ikke er hårdt fysisk at lave.
Meld tilbage til Anders i nr. 132 ,om i kan deltage
så vi ved hvor mange der bliver.
Der slutttes af med lidt kaffe og kage.

- Næste møde bliver 9/11.

Håber der bliver støttet op om tingene.
Vi glæder os til at får et godt fællesskab i afd. 19.

Venlig hilsen Bestyerlsen.

Tanja.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Referat af bestyrelsesmøde afd. 19 Lørdag den 10. jan 2015.

Tilstede: Kim Ole, Marianne, Kirsten.

 1. Set. Hans fest

 2. Affaldsøer

 3. Tagrender

 4. Samarbejde med SAB

   

 1. Bestyrelsen vil gerne lave en Set. Hans fest, lørdag den 27. juni 2015, men vi behøver et par hjælpere, hjælpere til alt fra inspiration over indkøb til oprydning. Så henvendelse til bestyrelsen inden 1. marts hvis der skulle sidde en ildsjæl eller to i afdelingen der har lyst til at være med til at få dette til at ske. Får vi ingen henvendelser bliver vi nødt til at aflyse.

 2. Vi har fået tag på vores affaldsøer. Carsten Molbo har lavet et rigtig pænt stykke arbejde, til en god pris, så mon ikke vi kommer til at se mere til ham når vi har brug for at få lavet tømrerarbejde.

 3. Bestyrelsen ønsker at der mindst 2 gange om året bliver efterset/renset tagrender, således at vedligeholdelsen sker løbende.

 4. Det er blevet nævnt at vi i SAB er "En stor familie", det skal såmænd nok passe, MEN det er dybt frustrerende at fordi "storebror" i øst skal have nyt værelse så glemmer man de små "unger" i familien. Sådan føles det i hvert fald i det daglige bestyrelses arbejde. Der er ting på PV planen der stadig ikke er sat i gang. Måske det skyldes

   

uddelegering, forglemmelse, mangel på penge, det vides ikke med bestemthed, og den uvidenhed styrker bestemt ikke samarbejdet med SAB. Det kan ikke være rigtigt at vi i bestyrelsen skal være "vagthunde" overfor PV planen får at få tingene til at ske. Det hverken kan eller vil vi. Vi i bestyrelsen er frustrerede over at "sager" fra februar sidste år stadig ikke er ok, trods gentagne henvendelser tilSAB. Bestyrelsen retter henvendelse til Finn Thomsen og Erling W. Jensen

vedr. ovenstående.

Bestyrelsen

Næste møde ultimo marts.

Til slut vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt og lykkebringende

2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bestyrelsesmøde den 11. februar 2012 hos Kirsten.

Tilstede: Marianne, Jan og Kirsten.

1. Godkendelse af referat

2. Indkommen post

3. Skilte

4. Hække

5. Termostater

6. Aktivitetsudvalg

7. Nøgler

8. Krybekældre

9. Markvandring

10. Økonomi information.

1. Godkendt uden kommentarer.

2. Der var ingen indkommen post.

3. Der er bestilt nye henvisningskilte, dem med numrene på, vi har valgt at købe den model der er ca. 1.80m høj således at skiltene kommer op fra hækkene, ikke bliver ødelagt af salt og sne samt kan ses fra begge sider.

4. Der er indkøbt nye hæk planter til udbedring at frost skader i de nybeplantede hække, dette vil ske når frost og sne er væk igen.

5. Vi har indhentet tilbud omkring udskiftning af termostaterne på vores radiatorer, det bliver en anelse (læs meget) dyrere end oprindelig planlagt men bestyrelsen har vedtaget at fortsætte med opgaven, rekvisitionen til vvs firmaet er sendt.

6. Der er taget kontakt til et par af beboerne omkring dette, bestyrelsen afventer svar.

7. Vi skal have nye nøgler, vi har i øjeblikket Ruko 500 systemet, det er forældet og utidssvarende, der vil derfor løbende (ved fraflytning etc.) blive sat Ruko 600 ind i stedet.

8. Bestyrelsen vil gerne pointere at det er på EGEN risiko hvis der opbevares ting og sager i krybekælderen og disse ting og sager bliver beskadiget ved evt. rør skade. Holst Kloakservice bruger højtryk til at spule rørene rene for fedt og andet stads, der samler sig når man bruger køkkenvasken. Dette tryk kan i sjældne tilfælde trække rørene fra hinanden og vand i krybekælderen er uundgåeligt.

9. Markvandring den 15/2 med HHR, mere om dette under økonomi.

10. Det er jo ingen hemmelighed at vi hænger med en vis legemes del i vandskorpen her i afdelingen, økonomisk set.

Vi har ikke haft nogen opsparing/henlæggelse overhovedet førend i år og det er bestemt ikke nok. Vi skal over de næste 10 år have finansieret ca. 8 millioner kroner til forbedringer i afdelingen. Der er rigtig mange der kommer til mig, når jeg går tur med hunden, og de siger, uhh hvor er det koldt, ku’ vi ikke snart få de der nye vinduer eller ej, vores badeværelse er totalt ulækre, vi må da kunne få nogle nye badeværelser.

Vi vil i de næste mange år blive nødt til at acceptere en årlig husleje stigning, ikke på grund af skatter osv men simpelthen ti l henlæggelser, 8 millioner over 10 år er ganske mange penge.

Ved at lave en opsparingskonto til planlagt vedligehold kan vi udjævne husleje stigningen over årene, således at når der bliver brugt penge til større vedligeholdelser (nye vinduer etc.) får vi en mindre huslejestigning, da vi jo allerede er begyndt at spare op.

Bestyrelsen arbejder derfor med et par forslag om hvordan vi kan sikre en solid opsparing og samtidig holde huslejestigningerne på et acceptabelt niveau.

Vi havde markvandring (årlig gennemgang af afdelingen (det var sørme en kold tur), planlagte vedligeholdelser samt planlægning af nye) den 15. februar og vi valgte at udskyde nogle store udgifter, for 2012, til når vores økonomi ser lidt bedre ud.

Disse ”udskydninger” sker selvfølgelig kun når det er håndværksmæssigt forsvarligt.

Bestyrelsen

*****************************************************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde Hos Kirsten den 22. november 2011.

Tilstede: Jan, Marianne og Kirsten.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Indkommen post

3. Indkomne forslag.

4. Gennemgang af aktivitets liste for 2011.

5. Eventuelt

1. Referatet godkendt uden anmærkninger.

2. Der er ingen indkommen post

3. Der er ingen indkomne forslag

4. Vores aktivitetsliste er gennemgået og et enkelt ”glemt” punkt (såning af græs ud for nr. 96) overføres til foråret 2012.

Der vil stadig være punkter på aktivitetslisten der ikke er udført, dette kan skyldes at det er ”nødvendigheds” punkter, dvs. vi udskifter kun hvis tingene er i stykker. Eller der kan være punkter som simpelthen ikke har været aktuelle, disse overføres også til næste år.

Hans Henrik Rasmussen sætter gang i udskiftningen af vores termostat ventiler så dette kan aktiveres primo januar 2012.

Der er blevet lagt ekstra fliser på nogle af de smalle stier, dette skulle lette Henriks snerydning en hel del. Der er stadig et par steder i afdelingen som skal have ”ordnet fliser” for at Henrik kan komme til uden problemer, arbejdet forsætter 

Der er blevet efterplantet hæk, hvor dette var nødvendigt, en enkelt beboer har helt mistet hækken. Den kommer dog igen, i hvert fald halvdelen af den, til foråret, så vi krydser fingre for en mild vinter uden alt for meget brug af tø salt 

5. Intet at bemærke under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde primo februar 2012.

Bestyrelsen.

******************************************************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde den 20.09.2011

Hos Kirsten.

Tilstede: Jan, Marianne og Kirsten

1. godkendelse af sidste møde referat

2. indkommen post

3. gennemgang af aktivitetsliste

4. evt

1. Referatet godkendt.

2. Brev vedr. kattelem i hoveddør.

Det er ok at sætte en kattelem i hoveddøren, men da hoveddøre er dyre, er det ikke sikkert at denne vil kunne reetableres via indskud, og i så fald hænger afdelingen på regningen. Bestyrelsen har derfor vedtaget at såfremt i fald at beboerne ønsker at isætte kattelem i hoveddøren (i træpladen og IKKE i karmen) skal der indhentes skriftlig tilladelse hos bestyrelsen og betales et depositum på kr. 3.000,00 til SAB. Evt. bestilling af tømrer til at udføre arbejdet er for beboerens egen regning.

3. Aktivitets listen blev gennemgået og der er bare et par punkter der stadig ”hænger”, bestyrelsen rykker for disse.

4. Der er opsat en kampesten i bedet ved parkeringspladsen ud for flagstangen. Dette er IKKE for at genere vores bilister mest muligt men simpelthen for at undgå at der bliver ødelagt mere af vores beplantning i bedet. Den stakkels potentilla der stod yderst fik aldrig en chance, den blev kørt over på daglig basis af biler, cykler osv. Stenen bliver malet hvid med gule kryds på, dette burde muliggøre at samtlige trafikkanter i afdelingen + div. gæster kan styre uden om den.

På bestyrelsens vegne

Kirsten

Næste møde afholdes i nov/dec . datoen er endnu ikke fastlagt.

 

***************************************************************************************************************** 

Bestyrelsesmøde den 14. juni 2011 hos Kirsten.

Tilstede: Kirsten, Marianne og Jan.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Sct. Hans

3. Arbejdsdag

4. Container til haveaffald

5. Indkommen post

6. Div.

 

1. Godkendt.

2. Der bliver afholdt Sct. Hans grill og bål (se invitation) torsdag den 23. juni kl. 20.00

3. Dette års arbejdsdag bliver lørdag den 20. august (så er vi forbi ferieperiode og festival) - nærmere information følger.

4. Vores containere bliver tømt ugentlig i denne hæk-klipnings tid. Det koster kr. 1.000 pr tømning så bestyrelsen vil gerne opfordre de af beboerne der har bil/trailer til måske lige at komme deres hæk-affald i sække og så køre det på genbrugspladsen hvor det kan blive komposteret. Dette vil hjælpe os alle sammen RIGTIG meget indtil vi finder pengene til den store container.

5. Ingen indkommen post.

6. Der er en masse løs snak omkring dit og dat om hvad man må og skal i afdelingen. Bestyrelsen vil i denne forbindelse gerne gøre opmærksom på vedr. hæk klipning, så er det afdeling 19’s regel at hækken skal klippes en gang om året. Der er INGEN regler om at det skal være inden en bestemt dato. Skulle nogle have lyst til at få reglerne ændret så der fastsættes dato for sidste hæk-klipningsfrist, vil bestyrelsen gerne opfordre til at indsende dette som forslag når der kommer invitation til afdelingsmøde, det er den eneste måde at ændre i gældende regler på.

Vi vil også gerne gøre opmærksom på at knallertkørsel på stierne IKKE er tilladt.

Vedr. legepladsen er det rigtig dejligt at se den bliver brugt så meget, MEN det betyder desværre også at vores vicevært bruger meget tid på at renholde den (papir og sodavandsdåser mm). Henrik har sat en skraldespand op på legepladsen og vi opfordrer alle forældrene, til de børn der benytter legepladsen, til at bede deres børn om at bruge skraldespanden.

Vi gør også opmærksom på at skraldespanden IKKE må bruges til husholdnings affald da Henrik i så fald ikke kan komme af med det.

Kirsten Eskildsen

**************************************************************************************************************** 

Bestyrelsesmøde hos Kirsten 13.12.2010.

Tilstede: Jens, Brian og Kirsten.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Indkommen post.
 3. Lampe ved vejbump ud for nr. 140
 4. Legeplads
 5. Juletræ

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt uden anmærkninger.

2.    Indkommen post.

Der var kommet et længere brev fra en beboer vedr. markvandringen og aktivitetsplanen. Kirsten har afholdt møde med Hans Henrik Rasmussen og svarer beboeren.

3.     Lampe ved vejbump ud for nr. 140

Der er i aktivitetsplanen afsat penge til at få oplyst det vejbump ordentligt, men kommunen vil ikke godkende dette da de skal overtage driften når lampen er færdig. Vi diskuterede andre muligheder bl.a  refleks maling og at lade være med at slukke for de to lamper der er ved  140 og 134. Kirsten kontakter Hans Henrik Rasmussen igen og ser om vi kan finde en løsning.

4. Legeplads

2011 nærmer sig og bestyrelsen vil derfor gerne invitere legeplads udvalget med til næste bestyrelses møde mandag den 14. februar 2011 kl. 20.00 hos Kirsten. 

5. Juletræ

Der er opsat juletræ på fællesplænen ved flagstangen.  Desværre er der ingen lys i. Så hvis der er nogle der har lyst til at lægge strøm til en lyskæde er de meget velkommen til det og kan henvende sig hos Brian i 134.

Næste bestyrelses møde mandag den 14. februar 2011 kl. 19.00 hos Kirsten. (Jens’ tur til at bage kage)

 

………………………………………………………………..

Kirsten Eskildsen

***************************************************************************************************************** 

Bestyrelsesmøde hos Kirsten 18.10.2010.

Tilstede: Jens, Brian og Kirsten.

Vi skulle beslutte hvem der var valgt for 1 år og hvem der var valgt for 2 år.

Jens er valgt for 1 år. Brian og Kirsten er valgt for 2 år.

Dagsorden:

1. Indkommen post.

2. Containere

3. Skralde øer

4. Legeplads

5. Varmtvandsbeholdere

6. Knækflisemur ved 150. 154 og 156.

7. Rotter

8. Hunde i snor

9. Knallertkørsel på stisystem.

10. Fast dato for klipning af hække

11. Maling af skure.

1. Der var kommet 2 breve.

1. Et ang. antenne bidrag. Kirsten svarer.

2. Et vedr. beplanting af roser ved 92 – 94. Vejbump for stejle. Løse tagsten. Kirsten rykker for beplantning , bestyrelsen tjekker op på om der kan ændres ved vejbump og Kirsten snakker med Hans Henrik omkring de løse tagsten.

2. Containere. Bestyrelsen undersøger om det kunne være en billigere løsning at få en stor container i sommer månederne.

3. Skralde øer. Bestyrelsen undersøger hvor langt vi er i planerne om at få deciderede skralde øer i stedet for skraldeposer i skurene.

4. Legeplads. Der er nedsat et legeplads udvalg, bestående af Charlotte, Marianne og Maja som vil tage sig af den nye legeplads.

5. Varmtvandsbeholdere. Klage vedr. varmtvandsbeholder. Bestyrelsen kan ikke gøre mere ved det da hovedbestyrelsen har ”afsagt dom” i den sag.

6. Knækflise mur ved 150, 154 og 156. Jævnfør markvandringen skal den reetableres. Hans Henrik er opmærksom på at det ikke er sket endnu.

7. Rotter. Klage vedr. rotter i 134 og 128. Beboerne i 134 er opfordret til at indsende billeder til SAB af rotteødelæggelser som den forrige inspektør lovede skulle udbedres. Kirsten kontakter Hans Henrik vedr. rotterne i 128.

8. Klage vedr. hund uden snor. Afvist. Bestyrelsen kan ikke behandle mundtlige klager.

9. Klage vedr. knallertkørsel på sti system. Afvist. Bestyrelsen kan ikke behandle mundtlige klager.

10. Fast dato for klipning af hæk. Nogle beboere har ønsket at bestyrelsen fastsætter en fast dato for hvornår hækkene skal være klippede. Det kan bestyrelsen ikke gøre. Det skal op som afstemnings forslag til det årlige afdelingsmøde da det kræver en ændring af afdelingens vedtægter. Så bestyrelsen opfordrer de pågældende beboere til at indsende forslaget til det næste årlige afdelingsmøde.

11. Maling af skure. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at beboerne får malet deres skure. Afdelingen betaler malingen og den kan udleveres ved henvendelse til Kirsten.

Næste bestyrelses møde mandag den 13. december 2010 kl. 19.00 hos Kirsten. (Brians tur til at bage kage)