Bestyrelsesmøde 19

 

 

Referart fra bestyrelsesmøde i afd. 19

Tirsdag den 21.11.23

 

1. Valg af referant

Annette skriver referart.

2. Siden sidst

Der er kommet nyhedsinfo fra SAB, vedr. udviklingen ift renoveringen.

Der er kommet et juletræ, Keld sætter det op inden 1. søndag i advent.

Der er udfordringer med af få lys på. Keld og Annette ser på det, og håber at finde en løsning.

3. Vi fordeler opgaverne til julehygge, den 17.12.

Starter kl.15.00. Der serveres glogg og æbleskiver/ pebernødder. Varm cacao til børnene og slikposer.

Se tilmeldning nederst.

4. Mulighederne for at søge fonde.

Vi er enige om, at søge SMUK, der er ansøgningsfrist 1.juni - 1, oktober.

De har fokus på blandt andet fællesskabet. Som vi gerne vil arbejde vidre med.

Derudover vil vi søge endnu en fond, som vi ikke har taget stilling til endnu.

Holger kontakter Helle Simonsen, for at få nogle gode ideer.

5. Kommende møder/arrengementer

Vi holder bestyrelsesmøde den 16.1.24

Der vil vi bl.a drøfte kommende arrengenmenter.

Gode ideer modtages gerne ;-)

På bestyrelsens vegne

Annette

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmeldning til julehygge.

 

Ja tak, vi kommer     voksne og     børn.

Navn:

afleveres i Annettes postkasse, nr 136, senest den 10.12.23

----------------------------------------------------------------------

Referart fra afdelingsbestyrelsesmøde

den 9. oktober 2023

 

!. Valg af referent

Annette

2. Præsentation af den nye bestyrelse.

Kort runde, hvor vi præsentere os.

Det er en enig bestyrelse, der brænder for fællesskabet i afd 19

3. Forslag til aktiviteter 2023

Vi vender mulighederne, med de midler og rammer vi har i øjeblikket.

Vi bliver enige om:

Den 12.11.23 juletur til Fængslet i Horsens - vi mødes kl. 10.00 ved indgangen.

Tilmelding nødvendig.

Den 17.12.23 julehygge i afd. 19, med æbleskiver, glogg/saft og juleposer til børnene.

4. Søge penge ved fonde, til udeområderne.

Vi er enige om at søge fonde, om penge til udeområderne.

Vi afsøger mulighederne, til næste bestyrelsemøde.

5. Kommende møder

14.11

6. Evt

Annette skriver til Ole, angående beskeder fra håndværkerne, når der kommer kran ol, som kan få indflydelse på ex parkering. Udfordringer vedr. tømning af restaffald.

Ole tager fat i entrepernøren, så der bliver givet direkte besked til involverede beboere. Ligeledes vil Ole minde håndværkerne om, at der bliver tømt om torsdagen, således der er plads til at komme frem.

Vi har spurgt til, om der kommer et skur til viceværten, hvis vi skal have noget opbevaret. Det gør der.

Siden bestyrelsesmødet:

Bestyrelsesmedlem, Lars, har valgt at træde ud af bestyrelsen, af personlige årsager.

Den øvrige bestyrelse og SAB, er orienteret. Bestyrelsen, vil gerne takke Lars for hans arrangemet i de år, han har været i bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Annette Simonsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til julemarked i Fængslet i Horsens - den 12.11.23, kl. 10.00

Ja tak jeg/vi vil gerne deltage, vi kommer:         voksne og        børn

Jeg/vi kan desværre ikke komme  

Afleveres i Annettes postkasse, nr 136, senest den 1.11.23

 

---------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde den 21.8.2023

 

Tilstede: Tanja, Lars, Dorthe og Annette

A. Siden sidst.

Det er efterhånden længe siden vi har holdt bestyrelsesmøde, da vi har vurderet, at der ikke har været behov for det. Dog har vi været i tæt kontakt med SAB, når der har meldt sig undrende spørgsmål.

B. Sensommerfest.

Vi fordeler opgaverne mellem os. Bestyrelsen mødes på P-pladsen kl. 14.30.

Er der regnvejr, mødes vi om formiddagen, så skal der telt op.

Festen bliver holdt den 9. september. Vi holder den på den nye p-plads ud for Sanne og Holger, derfor opfordrer vi til, at der ikke bliver parkeret der.

Festen starter kl. 15.30 med kaffe og kage/frugt.

Derefter vil der være en lille aktivitet for de børn som er tilmeldt.

Der er popcorn, øl og vand. Ca. kl. 17.00 starter vi grillen op.

Der bliver grillet pølser og brød med div. tilbehør. Vil man have andet kød, er man velkommen til at tage noget med selv.

Vi spiser og hygger, og efter festen er der fælles oprydning.

 

Du/I kan stadig nå at tilmelde jer