Bestyrelsesmøde 39

 

Bestyrelsesmøde afd. 39
tirsdag, den 7. april 2015

 

Tilstede: Peter, Carsten, Henning og Malene
Fraværende: Gitte

 

Aktivitetsudvalg
Peter indkalder de interesserede til opstartsmøde i april. De interesserede er Helle, Brian, Kian, Michael og Henrik.

 

Vaskeri
Der kan ikke ske stigning i vaskepriser uden at dette er vedtaget på en generalforsamling.

 

Fliser
Inspektør har orienteret om gældende regler vedrørende etablering af fliser ud for egen lejlighed. Underlag skal være i orden.

 

Parkering
Indhakket foran Sigkærgårdsvej 12-16 er beregnet som vendeplads, og her må ikke parkeres. Der skal være plads til at last- og brandbiler kan vende og parkere. Der etableres skiltning ’Brandvej og parkering forbudt’. Bygningsinspektøren har bolden mht. bestilling og opsætning af skilt.

 

Cykelsti
Peter har haft møde med kommunen vedrørende anlæggelse af den nye cykelsti for lejlighederne på Sigkærgårdsvej. Der bliver plantet hæk/grønthegn langs cykelstien. Kommunen etablerer.

Markvandring
Markvandring 4. maj kl. 10


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde afd. 39
Tirsdag den 3. februar 2015

Tilstede: Peter, Gitte, Henning, Carsten, Malene
Fraværende: -

Aktivitetsudvalg

Peter indkalder de interesserede til møde snarest, så vi evt. kan få arrangeret et fastelavnsarrangement (13/2 eller 14/2 evt.)

 

Punkter til næste markvandring

Forslag til LED-lys ved skure og indgange. Peter undersøger og sørger for beregning fra Jysk Energi, og vi tager derefter beslutning.

Ny parkeringsplads venter til efter det store renoveringsprojekt er færdigt.

 

Pap i papiraffald

Fremover må der kommes pap i papircontaineren. Det skal rives fra hinanden eller stampes sammen. Se information fra Renosyd.

Næste møde
Tirsdag den 7. april kl. 19.00 i Valhalla