Bestyrelsesmøde 08

Referat af bestyrelsesmøde, afholdt d. 4. april 2024

Til stede: Klaes, Ellen, Lars, Hanne og Pernille - der er referent
Meget flotte badeværelser, hvor der også er opsat knager, køkkener, radiatorer og gulve i de
renoverede lejligheder og det isolering der er sat i vægge og gulv, har god virkning - man skal
være ude på badeværelset, for overhovedet at kunne høre, en anden i huset, trække i toilettet -
ikke mere noget med at sidde i stuen og tro at der er sprunget et vandrør! :-)
Man kan læse om klimaanlægget Nilan, på nettet - hvordan dét fungerer og hvorfor at det er
en god idé at have.
Klimaanlægget er indstillet på en “normal” der hedder 2 - vi kan selv indstille mellem 1-4
hvis vi f.eks. føler for meget træk om aftenen.
Der er mulighed for at tilkøbe pollenfilter til klimaanlægget á cirka 300,- på drift@sab-net.dk
“Word on the street” - fra andre beboere i SAB har gode erfaringer og allergikere, mærker
stor forskel på indeklimaet.
Der er meget byggestøv i forbindelse med rydning af blokkene og under sanering vil de
“vande” skovle med murbrokker, for at reducere støvet, dette er en normal proces.
Renosyd har oplyst til SAB at containere til madaffald - de poser der lå uden for vor dør - vil
blive opstillet i vores afdeling omkring den 22. april 2024.
Vandforbrug vil blive en del af indholdet i husleje regningen, dette sker først, når alle
lejligheder er renoverede og har fået opsat vandmåler. (Om cirka 2 år)
Dét vil blive opkrævet hver måned, aconto og opgørelse sker en gang om året, der bliver
samme tid som varmeforbrug. Dét er Brunata, der leverer måleudstyr og laver regnskabet.
Processen omkring vores indsendte fejl/mangel -lister har været forsinket, men vil blive
håndteret inden for de næste 2-3 uger - vi vil blive varslet om ankomst.
Der er en træplade på fronten af én af vores nye altaner, den vil blive skiftet, når nye
glasplader ankommer - alle fronter skal skiftes - grundet fejl i design og er blevet bestilt for
cirka en måned siden og skulle ankomme om 3-4 uger…
Formandens telefon skal ringe mange gange før den går igennem. 21733836 ml. 9-19
Vi er ikke alle på Facebook - Pernille opfordrer til at skulle man have spørgsmål kontakt PG
13 st.th. eller hvis man har et problem at skrive til: drift@sab-net.dk eller at ringe på telefon
87932218 hverdage mellem 8-9 og 12:30-13-30 fredag dog kun 8-9.

 

 

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 10. januar 2023.
Til stede:
Erling Weber Jensen (SAB).
Afdelingsbestyrelsen: Klaes Rønde, Pernille Gravesen, Lars Schmidt og Ellen Hansen.
Antal beboere: 3
Pernille Gravesen bød velkommen.
Punkt 1 Valg af dirigent. Klaes Rønde blev valgt.
Punkt 2 Valg af referent. Ellen Hansen blev valgt med hjælp af Pernille Gravesen.
Punkt 3 Valg af formand. Klaes Rønde blev valgt.
Punkt 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Morten Mortensen blev valgt, efter fuldmagt
til Klaes Rønde.
Så nu er bestyrelsen fuldtallig igen.
Punkt 5 Valg af repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen blev valgt.
Punkt 6 Valg af suppleanter. Hanne Mørch blev valgt.
Bestyrelsen takkede for det lille fremmøde og for god ro og orden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Skanderborg Andelsboligforenings afd. 8 Vestervang 10.10.2022
Fra afdelingsbestyrelsen deltog Britt Nielsen, Lars Schmidt og Christine Møller. Dertil deltog suppleanten Klaus Rønde Jensen (kaldenavn Klaes) og Jørgen Dyrholm Jensen fra Danske Lejere.
Der var afbud fra Ellen Hansen og Pernille Gravesen.
Lars fortalte at Ellen har lige mistet sin mor
Konstituering:
Fordelingen af opgaver, så formanden ikke står for meget alene med opgaverne blive drøftet.
Det er her også en udfordring, at Christine flytter og derfor udtræder af afdelingsbestyrelsen, når husleje-betaling for boligen i Vestervang ophører.
Det betyder så til gengæld, at Klaes indtræder.
Det besluttedes, at Britt Nielsen konstitueres som afdelingsformand. Når der foreligger en afgørelse fra be-boerklagenævnet, vurderes det igen.
Sagerne hos beboerklagenævnet og tilsynet:
Høringssvar håndteres af Jørgen Dyrholm Jensen.
Det vurderes positivt, at Erling Weber Jensen ikke kun har klaget til tilsynet men også til beboerklagenæv-net. Det giver yderligere mulighed for, at andre kan se ind i, hvordan kulturen er i SAB.
Og det er ikke væsentligt om der skal holdes et nyt afdelingsmøde eller ikke. Det er væsentligt, at der er 100 % opbakning til afdelingsbestyrelsen.
En sund almen boligorganisation bør ses på disse 3 faktorer:
1. Tillid
2. Kontrol
3. Kultur
Tillid er positiv, men problematisk, hvis det er blind tillid.
Kontrol er nødvendig, men kan også være forsøg på total kontrol.
Det afgørende er kulturen, der skal supplere de to andre, - og det forstår man ikke hverken hos SAB eller indtil videre heller ikke hos Skanderborg Kommune.
Ind- og fraflytninger:
Administrationen oplyser ikke længere afdelingsbestyrelsen om ind- og fraflytninger. Der henvises til GDPR. Det er fornuftigt, at man holder personoplysninger tilbage – men det at man som afdelingsbestyrelse får oplyst, at der sker en indflytning – men mulighed for at hilse en ny beboer med oplysninger eller lign. er ikke blevet forbudt.
Genhusningssamtaler:
Lars har stået for aftaler med administrationen om at mødelokalet kan bruges til genhusningssamtaler mandag den 24. og onsdag den 26. oktober.
Der laves en generel information om betydningen af sådanne samtaler, der kan styrke trygheden ved at tage del i dem.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat: Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 3. juni 2020 kl. 19.00
Tilstede:
Lars Schmidt (formand), Ellen Hansen, Bjarne Zimmermann, Britt Nielsen, Pernille
Gravesen og Isabella Schmidt Hansen
Referent:
Isabella Schmidt Hansen
1. Klager:
Der er observeret allike reder i væggen ved lejlighed 13, og derudover er der en dårlig yder
mur ved lejlighed 12 og 13, hvilket har givet fugt i flere lejligheder. - Steen fra SAB har lovet
at kontakte Pernille da problemet ikke er løst.
Britt har kontaktet inspektør Steen da vi har observeret en noget tilfældig rensning al
tagrenderne, og heller ikke hele vejen rundt på blokkene. Steen fortæller at liften ikke kunne
nå men har lovet at følge op på dette - han overvejer et firma som beskæftiger sig med
rensning af tagrender til at sørge for det i fremtiden og få det lagt ind i PV Planen.
Der er blevet set en mår, ude foran rundingen ved blokken 11-13.
2. Informationer:
Der vil inden for kort tid blive omdelt en liste med bestyrelsesmedlemmer og informationer
til alle beboere i afdeling 8, Vestervang. Denne seddel vil være med adresse, e-mail og evt.
telefonnummer.
3. Lukket container
Bestyrelsen kontakter Dorthe Støve vedrørende den åbne container ved Vestervang 1, da
afdelingen er uforstående over den åbne container da bestyrelsen havde ønsket en lukket.
4. Birketræ
Da der skal fælles et gammelt træ ved Vestervang 3, er bestyrelsen blevet enige om, at der
skal plantes et nyt træ 3 meter fra det andet til foråret 2021. Dette træ skal være et piletræ.
Fældningen vil ifølge Steen fra SAB ske indenfor 14 dage.
5. Markvandring.
Bestyrelsen kunne ikke godkende referatet fra SAB, vedrørende markvandring, da man
ikke var enige i referatet og den glemte PV-plan. Herefter blev der kun givet et lille udpluk
af PV- planen tilsendt sammen med referatet og der var ingenting beskrevet omkring
denne PV-plan.Bestyrelsesmedlemmer i Afdeling 8, Vestervang 1-17.
Kontakt informationer
Formand:
Lars Schmidt
Vestervang 17 st. th
lars.schmidtl 963©gmail.com
28342957
Bestyrelsesmedlemmer:
Ellen Hansen
Vestervang 17 st. th
ellen .hansenl 97Ogmail.com
22342481
Britt Nielsen
Vestervang 4 st. th
bni1966@msn.com
23841408
Christine Møller
Vestervang 172. th
chrimoller@hotmail.com
Pernille Graversen
Vestervang 13 st. th
fampegO2©gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------

Referat: Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 29 januar 2020
Tilstede:
Lars Schmidt (formand), Ellen Hansen, Bjarne Zimmermann, Christine Møller, Britt
Nielsen, Pernille Gravesen og Isabella Schmidt Hansen
Referent:
Isabella Schmidt Hansen
1. Klager:
Der har i kælderen ved nummer 3, været puttet lim i stikkontakter, dette skal der gøres
noget ved, med en seddel over stikkontakterne hvor på der står "nej"
Til sidst har der været klaget over skrald ved skraldeøerne, som tilhøre storskrald og
udefra kommende der kommer med storskrald til vores storskraldssted. Her vil der
stadigvæk blive søgt om en lukket container, der kun kan åbnes af beboerne.
2. Forår/sommer aktiviteter:
Der har i bestyrelsen blevet talt om der til næste år skal laves en fastelavnsfest til børnene
i Afdeling 8. Hvor der vil være tøndeslagning og hygge.
Der har derudover også været tale om en grisefest, for dem der har lyst, med hel stegt
pattegris og hygge for hele Afdeling 8, dette vil blive kigget på snarest muligt.
Til sidst har der været tale om en fællestur for beboere i Afdeling 8, da pensionistturen har
været blevet sparet væk.
3. Projekter
Bestyrelsen har besluttet, at termostater i fællesrum skal skiftes.
Derudover skal bestyrelsen i gang med at finde ud af noget med en grillplads, hvor der
skal undersøges materialer mv, for at lave den bedste grillplads mellem de to træer mod
Vestergade.

---------------------------------------------------------------------------

Referat: Bestyrelsesmøde
6 november 2019 kl. 19.00
Tilstede:
Lars Schmidt (formand), Ellen Hansen, Bjarne Zimmermann, Christine Møller, Britt
Nielsen, Pernille Gravesen og Isabella Schmidt Hansen
Referent:
Isabella Schmidt Hansen
1. Affaldssortering
Der har været blevet spurgt på Renosyd om affaldsskilte og Renosyd har ikke affaldsskilte.
- kun klistermærker.
Der er derved blevet givet et forslag om, at lave dem selv eller ringe til Odense og spørge
efter affaldsskilte.
2. Skrald
Der har været mange udekommende, der afleverer skrald i vores storskraldscontainer,
hvilket vi beboere betaler for. Der er derfor blevet talt om en lukket container i stedet for en
åben, hvor man skal bruge sin lejlighedsnøgle til låsen. Der skal derfor tales med Dorthe
Støve.
3. Vasken
Vaskeriet har fået 4 klager over synet af vaskeriet. Her kan kurvene bl.a. ikke bruges, da
der er tøj i, tørretumblerne kan heller ikke bruges da der var tøj i dem, der er nogle der
sætter en vask over og efterlader vasketøjet i flere timer, og derudover har der været en
madras der lå nede i vaskeriet. - Dette skal ikke ligge disse steder.
Derfor har der været diskuteret om, at der skal tales med de fremmede talende, hvordan
vaskeriet skal passes på og nogle af de "regler" der er for et godt vasken.
Vasketider, kan være svært for nogle og derfor skal der tages hånd om dette.
Derudover skal vaskeriet også efterses noget mere af viceværten, for at vaskeriet fungere
som det skal.
4. Vaskeanvisninger
Vaskeriet er meget beskidt alle andre dage end tirsdag, hvor der bliver gjort rent, derfor
skal der laves en vaskeanvisning på flere sprog og med billeder om hvordan man vasker
tøj, bestiller tid og holder vaskeriet pænt og rent til andre.
Derudover skal det efterladte tøj fjernes så andre kan komme til, ved deres vasketider.
Dette gøres ved at efterladt tøj puttes i sorte sække, bliver sat ud i målerummet, og så kan
man komme og hente sit efterladte tøj der.
5. Vaskedage af firma (rengøringskælderen)
Der har været problemer med firmaet der vasker opgangene, da man falder på trapper
pga. alt for meget vand ved rengøring af trapperne. Dette er en stor risiko beboerne, da
man kan falde og brække noget, dog er dette allerede sket.
Der skal derfor tales med firmaet om, at de skal sørge for at tørre trapperne efter
rengøringen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat
Bestyrelsesmøde afd.8
D.3. oktober 2019 kl.18:30

Tilstede; Lars, Ellen, Christine, Pernille og suppleant Bjarne.
Referent; Pernille
1: Tilbud modtaget og accepteret vedr. træfældning, beskæring og buskrydning. Anlægsgartner Vagn Bruun de Neergaard. Egen foran nr.9 og nr. 10 skal kun beskæres.
2: Mødetid for bestyrelsesmøder ændret til kl.19:00
3: Ekstra juletræer bestilt, så nr.1 og 2 + nr.9 og 10 også får glæde af dem.
4: Beslutning taget om en erkendtlighed ved begravelse og runde fødselsdage (fra 75år) på Afdelingens vegne.
5. Christine kontakter renovationen, vedrørende skilte/klistermærker på skraldespandene.
6. Pernille vil forsøge sig med en kaffeklub i fælleslokalet med invitation opsat i opgangene.
Første gang den 17. oktober kl.19:00

Næste møde i november kl.19:00.

PG.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til   afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

Skanderborg, den 5. juni 2016

 

Referatfra møde i afdelingsbestyrelsen den 17. maj 2016. Med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af referent -Britt Nielsen

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

 3. Indkomne klager. Ingen.

 4. Nyt fra formanden. Der kommer lås på cykelkælderen under nr.3.

 5. Nyt fra udvafg. Der er kommet bordtennisbord i fælleslokalet, ved ønsket om at låne dette i fællesloka­let kontaktes Henrik Ladefoged eller Laila Meyer.

 6. Eventuelt. Der forsvinder tøj fra Vaskekælderen og fra tørrekælderen, fremover vil der blive ind­hentet oplysninger (via indgangskortene) om hvem der har opholdt sig i Vaskeriet i tids­rummet hvor tyveriet har fundet sted.

   

 

Vi kan desværre ikke give informationer om helhedsplanen videre til beboeme, da be­styrelsen ikke modtager information om dette fra boligforeningen.

 

Næste møde 8 juni 2016

 

Bestyrelsen Vestervang.

 

Formand/chairman.

 

Ellen Hansen Vestervang 17 St th Tlf. 24451175

 

Laila Meyer. Vestervang 13 1 tv Ansvarsområde: Vaskeri/laundry. Tlf. 50988556

 

Britt Nielsen. Vestervang 4 st. th

 

Ulrik Blirup. Vestervang 3 St tv Ansvarsområde: Legeplads/playground.

 

Henrik ladefoged. Vestervang 16 2 tv Ansvarsområde: Hobby og fælles lokale / Hobby and common room. Tlf. 20962055

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

 

Skanderborg, den 27. juli  2015

 

 

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen den 24. juni 2015.

Med følgende dagsorden:

 

 

 

1.      Valg af referent – Britt Nielsen

 

 

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

3.      Indkomne klager.

         1

 

 

4.      Nyt fra formanden.

 

        Det årlige afdelingsbestyrelsesmøde afholdes den 16. september 2015 kl. 19.

 

Der er nu etableret 6 nye parkeringspladser ved nr.14 til udlejning, 1 skal bruges til hjemmeplejen. Henvendelse til kontoret vedrørende leje af de resterende 5 pladser.

Den 1. plads ved skråparkering ud for nr. 2.skal ligeledes reserveres til hjemmeplejen.

        

 

5.      Nyt fra udvalg.

                

        Vi har besluttet ar rødvin til nye indflyttere droppes.

 

        

6.      Eventuelt.

        

       

       Parkering af barnevogne, klapvogne mm. Må ikke stilles i opgangene

       eller foran indgangs-dørene.

        

        

       Næste møde 12. august 2015 kl. 18.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

 

 

 

 

Skanderborg, den 9. april 2015

 

 

 

 Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen

 

med følgende dagsorden:

 

 

 

 1.      Valg af referent.     

 

         Britt Nielsen 

  

 

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

         Godkendt

 

  

 

3.      Indkomne klager.

 

         0

 

4.      Nyt fra formanden.

 

 

 

5.      Nyt fra udvalg.        

 

  

 

6.      Eventuelt.

 

  

 

Storskraldspladsen ser forfærdelig ud. Venligst start helt indefra og arbejd herefter udad med affaldet. Det skal ikke smides derind eller slås i stykker.

 

Stabell det ordentligt og det må ikke rage op over murens højde. Det skal heller ikke smides udenfor pladsen eller i komposten.

 

 

 

Hvis det ikke bliver bedre sløjfer vi storskraldspladsen og dette vil medføre at beboerne selv må køre på forbrændingen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til   afdelingsbestyrelsens medlemmer

Skanderborg, den 13. januar.2015

Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen med følgende dagsorden:

 1. Valg af referent. Britt Nielsen

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

 3. Indkomne klage O

 4. Nyt fra formanden. Vi arbejder på at få lavet flere P-pladser ovre ved garagerne ved nr. 13.

   

Derudover skal kantstene ved garagerne ud for nr. 1 og 2 males op for at gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at parkere.

Skiltet ved nedkørslen til garagerne flyttes over til venstre for at billisterne bedre kan se at det er privat parkering, da vi oplever at mange kører derned til gene for garagelejerne.

Vi vil kontakte politiet vedrørende parkeringsproblemet ved hallen, håber vi kan få en dialog i gang med dem.

Bedene udfor nr. 14-17 bliver fjernet så der kan stå cykler, barnevogne med mere.

 1. Nyt fra udvalg.

 2. Eventuelt. Opfordring -vær venlig at lægge skrald i skralde-kontainerne og ikke ved siden af. Og de er kun til køkkenaffald, papir og glas. Større affald såsom papkasser, møbler med mere sættes over til storskrald ved garagerne ud for nr. 1.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til afdelingsbestyrelsens medlemmer

Skanderborg, den 16. januar 2014

Referat fra møde i afdelingsbestyreisen

med følgende dagsorden:

 1. Valg af referent. Britt Nielsen

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

 3. Indkomne klager. O

 4. Nyt fra formanden. Vi mangler meget en flag mand til at tage over i tilfælde af ferie, sygedom mere. Vi hører gerne fra dig hvis du har tid og lyst til at give en hånd med.

 5. Nyt fra udvalg. Bestyrelsen har besluttet at der i fremtiden skal betales et depositum på 500 kr. ved udlån af mødelokalet, til dækning af rengøring med mere, i tilfælde af at dette ikke afleveres i rengjort stand.

   

Anne Hvillum fratræder bestyrelsen 1. april 2014.

6. Eventuelt. Varme og vand er reguleret ned i aften og nattetimerne. Flere oplever kolde radiatorer og vandet er lunkent. Formanden kontakter inspektøren omkring dette.

Næste møde bliver 26. februar 2014.