Afdelingsmøde 11

1. Dirigent Dorthe Støve 

2. Referent Vinnie Karlsen 

5. Budget enstemmigt godkendt.

6. Regnskab orienteret.  

7. Ingen indkomne forslag.

8. 

9. Ingen valg af bestyrelse.

10. Vinnie Karlsen kontaktperson.

11. Ekstra nøgle til fællesrummet bliver bestilt af boligforeningen.

------------------------------------------------------------

Møde afd 11
Mandag den 29 august 2022
pkt 1 valg af dirigent : Dorthe Støve
pkt 2 Valg af referant : Pia Sørensen
pkt 3 valg af stemmeudvalg:
pkt 4 fremlæggelse godkendt
pkt 5 godkendelse godkendt
pkt 6 regnskab 2021 godkendt
pkt 7 godkendelse af nyt vedligeholdelse og istandssættelses reglement godkendt
pkt 8 ingen indkomneforslag
pkt 9 valg af formand nedstemt i stedet er Pia Sørensen blevet kontaktperson i afd 11
pkt 10 valg af bestyrelse ingen tilslutning derfor ingen bestyrelse
stemte om kontaktperson i stedet
pkt 11 ingen suppleanter
pkt 12 evt. lejeplads i haven for sent indsendt
vi snakkede om nyt køkken og bad i 2025
det er gået i stå vedr bæk projekt

--------------------------------------------------------------------------

Referat generalforsamling d. 06/09

Beboer til stede: Diana opgang 34, Pia opgang 34, Pia opgang 34, Sigrun opgang 36, Iben opgang 36 og Pernille opgang 34.

Siden sidst:

1.       Manglende tømrerarbejde -der tages kontakt til Klaus

2.       Manglende maling af væggen ved de gamle postkasser -dette sættes i værk

3.       Storskrald bestilt til d. 20/09 -Der ryddes op i teknikrummet.

4.       Egenkontrol laves på vores trappevask. Rengøringskælderen kommer.

Budget og regnskab:

1.       Budget godkendt

2.       ingen kommentar til regnskab

Indkomne forslag:

1.       Ingen forslag

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

1.       Iben Madsen stiller op til genvalg -Genvalgt uden afstemning

2.       Valg af suppleanter:  1: Diana, opgang 34

2: Sigrun, opgang 36

3: Pia, opgang 34

Valgt ved afstemning

 

Evt:

1.       Interesse for fællesskab i haven -Der undersøges muligheden for køb af fælles grill.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde d. 3/9-2020, afd. 11 - Skanderupgade 34-36.

Fremmødte: Iben Madsen, Pia Egestrand, Bjarne Simonsen, Pia Sørensen, Carsten Rasmussen, Dorthe
Støve, Else-Marie Bæk og 3 fuldmagter.
Pkt. 1 - Valg af dirigent.
Dorthe Støve.
Pkt. 2 - Valg af referent.
Else-Marie Bæk.
Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg.
Carsten R. og Pia S.
Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Klage over finish vedr. tag. Godkendt.
Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021.
Dorthe fremlagde driftsbudget. Godkendt af 8 husstande.
Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2019.
Godkendt.
Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag.
Der var forslag om at låse fordøren 24/7. Nedstemt.
Pkt. 8 - Valg af formand.
Pia Egestrand. Genvalgt.
Pkt. 9 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.
Bjarne Simonsen. Genvalgt.
Pkt. 10 - Valg af suppleanter.
1. Suppleant -Sigrun Palsdottir.
2. suppleant - Pia Sørensen.
Pkt. 11 - Eventuelt.
Blomster i krukker i 36.

Else-Marie Bæk
Referent

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 18. september 2019 – afdeling 11, Skanderupgade

Fremmødte: Iben Madsen, Pia Egestrand, Bjarne Simonsen, Inga Fjeldsted, Sigrun Pallisdottir, Pia Sørensen, Anne Marie Corfitsen, Else Marie Bæk og Erling Weber Jensen.
Pkt. 1
Erling Weber Jensen valgt som dirigent.
Pkt. 2
Else Marie Bæk valgt som referent.
Pkt. 3
Valg af stemmeudvalg, vi rækker hånden op
Pkt. 4
Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde ved Pia Egestrand. Godkendt af 8 personer.
Projekt tag er endnu ikke opgjort. Hoveddørene og gulvet i vaskehuset er blevet malet.
Problemer med kloakken er blevet lavet.
Ang. oversvømmelse i kælderen skal vi have lavet nye rør i teknikrum og vaskekælderen.
Rør etableret udvendig ved vaskehus for at afhjælpe fugt og damp fra tørretumbler.
På havekontoen er der indkøbt en ny skovl og træbeskyttelse samt jord.
Ang. manglende rengøring på trappen, er der kommet en ny mand på, og de har lovet at forbedre kvaliteten og lave egenkontrol.
Opfordre alle til at gøre rent efter sig, hvis man taber noget eller spilder kaffe eller lignende på trappen.
Vi får gjort rent 1 x pr. måned om sommeren og hver 14. dag om vinteren, start september.
Minde om skrivelse fra 20. juni 2018 vedrørende vaskehus bliver ikke overholdt.
Der er fjernet tørrestativ og stor balje fra vaskehuset.
Det roder med cykler/klapvogne, hold orden.
Til sidst vil jeg lige nævne klimatilpasningsplanen, de har foretaget boreprøver og går snart i gang, det bliver spændende.
Pkt. 5
Godkendelse af driftsbudget med tilhørende pv-plan for 2020. Godkendt. Vi får en huslejestigning på 20 kr. pr. måned.
Pkt. 6
Orientering om regnskab 2018. Godkendt.
Pkt. 7
Godkendelse af kommunal klimatilpasningsplan for Skanderupbækken, enstemmigt vedtaget med indgang fra enden af haven.
Pkt. 8
Behandling af indkomne forslag:
Tilladelse til at holde en indekat pr. husstand. Det blev nedstemt med 8 imod og 6 for.
Pkt. 9
Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen. På valg Iben Madsen. Iben blev genvalgt.
Pkt. 10
Valg af suppleanter. 1. suppleant, Sigrun Pallisdottir. 2. suppleant, Pia Sørensen.
Pkt. 11
Eventuelt, ikke noget at bemærke.

Else Marie Bæk
Referent

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 11. Skanderupgade 34 – 36.

 

                                                                         Skanderborg den 19. februar 2019.

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 18. februar kl. 17.00.

  

Punkt 1. Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent, og konstaterede, at mødet var lovlig indvarslet jf. SAB´s vedtægter.

Der var i alt mødt 9 beboere op, og dermed i alt 18 stemmer.

 

Punkt. 2. Erling Weber Jensen blev valgt som referent.

 

Punkt. 3. a. Dette punkt blev besluttet med 18 stemmer for og 0 imod. Det etableres således kviste på taglejlighederne i forbindelse med tagudskiftningen.

 

Punkt. 3. b. Dette punkt kom ikke til afstemning, da punkt 3 a blev besluttet.                                   

 

 Dirigent og referent.

 

 ________________________

Erling Weber Jensen

Direktør 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd 11 Skanderupgade 34 og 36

 

 Afdelingsmøde den 20/9-18

Fremmødte : Pia Egestrand, Bjarne Simonsen, Iben Madsen, Sigrun Palli dottir ,Inga Fjeidsted Pia Sørensen, Else Marie Bæk, Mona Larsen ,Jesper Magnussen

Pkt 1: Jesper Magnussen valgt som dirigent

Pkt 2 Else Marie Bæk valgt som referent

Pkt 3 Valg af stemmeudvaig %

vi rækker hånden op

Pkt 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde ved Pia Egestrand. Godkendt af 7 personer

Nyt fra adm. Dorte Kruse er blevet ny formand for hovedbestyrelsen. Leif Larsen er holdt op ,og i stedet for er ansat Steen Corneliussen som ny lokalinspektør. Jesper Magnussen rej ser 30/9-18

Ang. bygningen : Har haft vandskade i både 34 og 36, som er udbedret. Taget skal skiftes, der skal indhentes tilbud og påbegyndes senest 6 uger efter indgåelse af kontrakt.

Ang. kælder: Der må ikke stå/ligge noget i de små gange ,da de er brand døre/gange Vaskekælderen : Vi har fåaet nye filtre i tørretumbieren, pas på dem, lad være med at øge vold imod dem Vi skal huske at holde orden dernede ,og fjerne tøjet når det er tørt.

Ang. for og bagdøre ,der må ikke sættes noget i klemme og låsene må ikk slåes fra. Man opfordres til at parkere på p-pladserne når vi nu har dem.

Pkt 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV -plan for 2019 godkendt Vi får en huslejestigning på 22 kr. pr.måned.

Pkt 6 Orientering om regnskab 2017 godkendt.

Pkt 7 Der var ikke nogen forslag.

Pkt 8 Valg af formand Pia Egestrand på valg, genvalgt.

Pkt 9 Valg af medlem til afd .bestyrelsen. Bjarne Simonsen valgt.

Pkt 10 Valg af suppleanter, 1) Inga Fjeidsted 2) Pia Sørensen. Pkt 11 Evt Vi talte om taget, og Rhododendron bede foran huset.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. ekstra ordinært afdelingsmøde onsdag den 27. september 2017 kl 17

Til stede var:

Erling Weber Jensen, René Andersen, Henrik Meineche, Iben Madsen, Sigrun Palsdottir, Pia Egestrand, Pia Sørensen

Dirigent Erling Weber Jensen

Referent Pia S

Stemme udvalg håndsoprækning

Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018 blev godkendt

Håndsoprækning 10 for 2 undlader at stemme

Vedr. skade tilskud fra hovedbestyrelsen nyt budget

Hovedbestyrelsen går ind og dækker underskuddet fra 2016 over en 3 årig periode.

De har valgt ikke at stige for meget i husleje så det ikke bliver for dyrt for lejerne.

Pr 1 januar 2018 vii huslejen falde fra 4,05 % til 2,73 %

Ændring bliver

71 kvm 132 kr.

74 kvm 135 kr.

Med venlig hilsen
Referent Pia Sørensen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. 11 Skanderupgade

Afd. Møde den 7. sept. 2017 kl. 17.00

Fremmødte:

Jesper Magnussen fra SAB

Rene Andersen, Iben Madsen, Sigrun Palsdottir, Else Marie Bak, Inga Fjeldsted, Bjarne Simonsen, Pia Sørensen, Henrik Meineche, Pia Egestrand.

Pkt. 1                  Valg af dirigent

                             Valgt: Rene

Pkt. 2                  Valg af referent

                             Valgt: Else Marie

Pkt. 3                  Valg af stemmeudvalg

                             Vi rækker hånden op

Pkt. 4                  Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde ved Pia E.

                             Godkendt af 9 personer

Pkt. 5                  Godkendelse af driftsbudget med tilhørende pv-plan for 2018

Stigning på 196 kr. for 3 vær.

200 kr. for 4 vær. Pr. måned

Blev ikke godkendt af nogen

Boligforeningen vedkender at de ikke har ydet den tilfredsstillende service med hensyn til udenoms arealer

Der indkaldes til nyt ekstra afd.møde ang. driftsbudget.

Hvis vi ikke bliver enige, så skal det sendes til kommunen

Pkt. 6                  Orientering om regnskab 2016.

                             Vandskade er det eneste der afviger. Beboerne vil ikke betale.

Pkt. 7                  Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement. Punkt 12 og 21 rettet til ellers godkendt.

Pkt. 8                  Godkendelse af husleje stigning i forbindelse med udskiftning af taget. Godkendt 31/5-2017.

                             Udskiftning af tag, kviste og vinduer, men ikke af gavle.

                             233 kr. pr. måned i huslejestigning

                             500.000 kr. får vi af hovedbestyrelsen til renoveringen.

Pkt. 9                  Behandling af indkomne forslag. Kan ikke behandles pga. for sent indlevering.

Pkt. 10               Valg af medlem til bestyrelsen

                             På valg er: Iben Eske Madsen

                             Genvalgt

Pkt. 11               Valg af suppleanter:

                             Rene valgt som 1. supp.

                             Henrik valgt som 2. supp.

Pkt. 12               Eventuelt. Løs snak og forslag ang. haven for og bag.

                             Vi har 3.000 kr. til krukker og vi foreslår udgiften til hæk og haveklipning tilfalder os.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 13. Oktober 2016.

 

 

 

 

 

Tilstede var: Jytte Damgaard Nielsen, Pia Sørensen, Else Marie Bæk, Henrik Meineche, Pia Egestrand og Mona Larsen.

 

 

 

 1. Jytte blev valgt som dirigent.

 2. Referent Pia  Egestrand.

 3. Ny formand Pia Egestrand,  4 stemmer for og en blank.

 4. Pia Sørensen indtræder som ny afdeling bestyrelses medlem.

 5. Henrik Meineche indtræder som ny suppleant.

  Sigrún Pálsdóttir fortsætter som suppleant.

   

   

   

  Med Venlig Hilsen

   

  Pia Egestrand

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde Torsdag d 8/9 -2016 for afd.11

 

Deltagere: Rene Andersen, Bjarne Simonsen, Pia Sørensen, Iben Madsen, Jytte Nielsen, Sigrún Pálsdóttir, Pia Egestrand, Mona Larsen fra hovedbestyrelsen.

Pkt 1: Iben valgt som dirigent.

Pkt2: Pia E valgt som referent.

Pkt3: Stemmeudvalg; Pia S og Jytte.

Pkt4: Formandens beretning; der har været 1 års gennemgang af parkeringsplads, og markvandring.

Vi har fået 2 nye trapper.

Vi har fået skiftet låsecylindere i fordørene.

Pia E og Jeg har været på besøg i Grønnedalsparken, og har fået mange nye input.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt5: I driftsbudgettet for 2017 er der under punkt 110 (forsikring) en forskel på -2531kr. Det skyldes at SAB har skiftet forsikringsselskab.

Der var en kort debat om henlæggelser.

Driftsbudgettet med tilhørerende Pv plan for 2017 blev godkendt.

Pkt6: Regnskabsåret for 2015 blev godkendt.

Pkt7: Indkomne forslag.

 1. Måler i alle lejemål er blevet lovpligtigt, så reelt burde det ikke have været fremsat som et forslag.

 2. Briksystem  i vaskehus blev nedstemt.

  Fremsat appelering til at vaske med omtanke og under ansvar.

  Vi går nu tilbage til den tidligere vaskeordning, hvilket betyder at man må tage andres tider efter en halv time hvis vedkommende  ikke er dukket op.

Pkt8: Pia E blev opfordret til at stille op som formand, hvilket hun accepterede.

Rene ville gerne genopstille som formand.

Der blev således kampvalg mellem de to parter, og resultatet blev 3 stemmer til hver og 1 blank.

Det endte med lodtrækning, og Rene blev genvalgt som formand.

Pkt9: Der var bred enighed om at Pia E skulle genvælges til bestyrelsen.

Pkt10: Suppleanter blev; Pia S og Sigrún.

Pkt11: Rene bad om at få en bedre omgangstone overfor hinanden, så tingene ikke bliver for personlige.

Anlæggelse af nyt tag udsættes til år 2017.

Der var en debat om de aflåste fællesrum i nr 34 og 36 skulle genåbnes.

Der var forslag til arbejdsweekend med hensyn til rengøring af vaskehus/kælder.

Bilag  medfølger : vedrørende arbejdsweekend bedes udfyldes og returneres til en fra bestyrelsen.

 

Med Venlig Hilsen

Pia Egestrand

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat fra afdelingsmødet AFD. 11

 

Torsdag den 10. september 2015 kl 17.

 

Tilstede var:

Mona Larsen (Hovedbestyrelsen)

Dorte Kruse  (Hovedbestyrelsen)

Rene´ Andersen, Skanderupgade 36

Iben Madsen, Skanderupgade 36

Sigrum Palsdottir, Skanderupgade 36

Else Marie Bæk, Skanderupgade 36

Pia Sørensen, Skanderupgade 34

Pia Egestrand, Skanderupgade 34

 

Pkt 1. Pia Sørensen blev valgt som dirigent.

Pkt 2. Pia Egestrand blev valgt til referent.

Pkt 3. Der blev ikke valgt et stemmeudvalg. Det blev besluttet at stemme ved håndsoprækning.

Pkt 4. Nyt siden sidst:

Anlæg af p-pladser

Oprydning af kældre rum i 34 og 36, aftale med Storskrald så Afd.11 ikke fik ekstra udgifter- kælder rum i 34 er blevet malet.

Begge kældre rum er nu blevet aflåst, Alle i afd. 11 kan låne nøglen ved henvendelse til bestyrelsen.

Anskaffelse af ny dør mod havesiden i 36.

Oprydning i haven ved bålstedet.

Udgiftspost til affaldsposer på ca 2000 kr er afskaffet.

Eftersyn på vaskemaskiner og tørretumbler fra Miele.

Morelletræ mod havesiden er beskåret.

Der har været en sag vedrørende hundehold. Der er fundet en løsning-.

Bjarne Simonsen har valgt at træde ud af bestyrelsen.

Pkt 5. Driftsbudgettet for 2016 blev gennemgået og godkendt. Der vil være en % vis stigning på vand og renovation som udregnes fra budget 2014.

Afd. 11 har skabt et overskud på 18.480 kr

Pv planen for 2016 blev godkendt.  Den ny Pv plan betyder, at der kommer en husleje stigning på 149 kr pr. m2 hvilket svarer til 500 kr om måneden.

( nyt tag, endegalve, Velux vinduer og udhæng til kviste.

Pkt 6.Regnskab for 2014 blev godkendt.

Pkt 7. Der var ingen indkomne forslag.  

Pkt 8. På valg var Bjarne Simonsen, som ikke ønskede genvalg. Iben Madsen blev valgt som ny bestyrelsesmedlem.

Pkt 9. Pia Sørensen og Else Marie Bæk blev genvalgt.

Pkt 10. Der blev diskuteret om legeplads i haven. På SAB´s hjemmeside fremgår det,  at der er legeplads, så bestyrelsen må tage det til efterretning, hvis det er flere beboeres ønske ( vil i så fald medfører en huslejestigning, da det kræver en godkendelse)    

 

Med venlig hilsen Pia Egestrand

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra mødet i afd. 11 Torsdag den 18. september 2014 k117.

Tilstede var: Ole HØj Sørensen fra SAB Rene' Andersen Skanderupgade 36 Else Marie Bæk Skanderupgade 36 Pia Sørensen Skanderupgade 34 Bjarne Simonsen Skanderupgade 34 Pia Egestrand Skanderupgade 34

Pkt. 1. Der blev ikke valgt en dirigentJda vi var så få fremmødte. Pkt. 2. Pia Egestrand blev valgt som referent. Pkt. 3. Rene' og Bjarne blev valgt til stemmeudvalg. Pkt. 4. Årsberetning oplæst af Pia EgestrandJda Jytte Damgaard Nielsen ikke deltog i

mødet. Der bliver mange ting at vurdere og tage fat på i løbet af 2015/2016 bl.a. isolering af begge endegavle p.g.a. skimmelsvampJ nye termoruder i kvisten og nyt tag. Haven kunne også trænge til en kærlig hånd. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5. Driftsbudgettet med tilhørende PV-plan for 2015 blev gennemgået af Ole og godkendt yderligere spørgsmål stilles til SAB.

Pkt. 6. Ole orienterede om regnskabet fra 2013J og det blev også godkendt.

Pkt. 7. Der var ingen skriftlige indkomne forslag.

Pkt. 8. På valg var Jytte Damgaard Nielsen som ikke ønskede genvalg Ny formand: Rene' Andersen Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Simonsen

Pia Egestrand

Vi takker Jytte for de mange år som formand for afd. 11.

Pkt. 9. Der blev valgt følgende suppleanter: Pia Sørensen Else Marie Bæk ( De nye suppleanter erstatter Pia Egestrand, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for)

Pkt. 10 Eventuelt. Under dette punkt blev der drøftet mange ting.

Ole H Sørensen's direkte tlf. nr. i SAB er: 23 83 88 70 Han kan kontaktes angående skimmelsvamp, og andre spørgsmål man kunne være i tvivl om. Han kan dog først kontaktes om 14 dage.

Der kom forslag om anlæg af p-pladser i haven ved nr 34, så man får bilerne væk fra Skanderupgade. Der skal indhentes forskellige tilbud, både fra bestyrelsen og SAB's side, da vi ikke ønsker en meget dyr løsning. Ole vil komme forbi efter aftale med os.Der blev drøftet overholdelse af regler for hundehold i afd. 11. Molly må kun IJtisselJ øverst i haven ved nr. 34.

I 2015 vil det ikke blive tilladt, at der slåes telte op i haven under festivalen.

Inden I har fået dette referat er der blevet husstandsomdelt en seddel ,der fortæller, at vi har bestemt at de store kælderrum under nr. 34 og 36 samt opgangen i nr. 36 skal være tømt senest den 15/10-2014. Vi talte om at lave rummet i nr. 34 til et hyggerum for alle os i afd. 11, så vi kunne ses til hyggeligt samvær og dermed lære hinanden bedre at kende.

Da vores afd. fylder 60år i år, får vi 5000 kr. af SAB. Det blev besluttet, at beløbet skal komme alle til gode.

Med venlig hilsen Pia Egestrand.

 

o

A R S B E R E T N I N G 2014

F O R A F D E L I N G 11

Om knapt er par uger runder vi et skarpt hjørne -60 år -idet vores ejendom blev ibrugtaget 1. oktober 1954.

For os mennesker betyder det, at "reparationsalderen" så småt begynder at sætte ind. De fleste på 60 har fået briller, nogle har fået høreapparater, nye hofter eller knæ. Præcis på samme måde er det med bygninger af ældre datol

Status ejendommen: Husets alvorligste skavank er massive problemer med skimmelsvamp, gavle uden iso­lering, alle velux-vinduer mangler at blive skiftet -og de trænger virkelig hårdt, nyt tag, el-nettet på fællesarealerne og sidst renovering/optimering af varmesystemet.

Der er således rigeligt at tage fat på -og nok at bruge vores huslejekroner på l l l

Hvis huslejen ikke skal stige eksplosivt er det derfor nødvendigt at beboerne i fælles­skab får prioriteret hvilke opgaver der trænger sig mest på.

Hvad er der sket siden sidste beboermøde??

Sidste sommer fik vi isoleret etageadskillelserne med papirgranulat. Formålet var at isoleringen skulle dels hjælpe på problemet med "nabo-støt, dels -selvfølgelig -spa­re på varmeregningen. Resultat: Desværre havde papirgranulatet ikke den forventede effekt på "nabo-stør, og så blev en meget mild vinter.

. Der er også flyttet en hund ind i ejendommen på trods af, at vi har en husorden der ­i flg. en beboerklagenævnsafgørelse -er meget restriktiv med hensyn til husdyr. Forklaringen er, at der er sket en ændring i loven således at en "servicehunde" "neu­tralisere husordenens bestemmelser. De sædvanlige regler om ikke at lufte hund i haven og at den skal være i snor gælder stadig.

Der er blevet indbygget et ventilationsanlæg i en lejlighed i nr. 36. Det er ubetinget

den lejlighed der har de mest massive problemer med skimmelsvamp. r3. Det var en "akut-løsning" da lejeren var astmatiker . . Samme anlæg påtænkes etableret i en stuelejlighed i nr. 34, men nuværende beboer , foretrækker først arbejdet udført når vedkommende fraflytter.

~ Vi har også fået ny vicevært her i sommer. Det tegner til at blive et godt bytte for os. Vi har en (som vi tidligere har været vant til) en forventning om at få slået græsset en gang om ugen i vækstsæsonen.

~ Der er vi desværre ikke helt, men dog oftere end de sidste par år.

Hvad er der ikke sket siden sidste beboermøde??

Vi har ikke fået fældet mirabelletræerne på skrænten som det blev aftalt

Vi har ikke fået lavet en plan for anvendelsen af haven. ~ Vi har ikke fået skiftet termostatventilerne på radiatorerne.

Regnskab:

Regnskabet udviser et overskud på kr. 7.481 der overføres til "Opsamlet resultat".

 

Jeg vil opfordre til at der bliver valgt en bestyrelse, da det er den eneste mulighed der er for at beboerne kan får reel indflydelse på ejendommens fremtid. Alternativet er en "Kontaktperson" der reelt bare er postbud mellem beboere og administration. Sluttelig vil jeg håbe i får et rigtig godt møde -tak for denne gang.

Skanderborg, den 18. september 2014.

Jytte D. Nielsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ordinært beboermøde den 5. september 2013.

Der deltog beboere fra 5 lejemål. Fra administrationen deltog Hans Henrik Rasmussen.

Det blev konstateret at mødet var lovligt indkaldt idet dagsordenen til beboermødet var blevet omdelt den 3. august og dermed var 4 ugers reglen opfyldt.

Dagsordenen blev oplæst:

 • Valg af dirigent

 

 • Valg af referent

 

 • Valg af stemmeudvalg

 

 • Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

 

 • Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014

 

6. Orientering om regnskab for 2012

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen. På valg er:

 • o Mikkel Bjørnskov

 

 • o Rene Andersen

 

9. Valg af suppleanter

10.Eventuelt

Der er modtaget et forslag til dagsordenens punkt 7.

Altaner

Forslaget var blevet omdelt til alle lejere ca. en uge før mødet.

Det blev aftalt at punkt 1 og 3 udgår. Begrundelse; I år benytter vi SAB's standarddagsorden, men afdelingens mødekultur og størrelse overflødiggør disse valg. Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Valg af referent Lilli Hansen blev valgt.

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Som teksten på punktet siger, plejer en beretning at være en orientering om hvad der er sket siden sidste møde, men da den skulle skrives i år var jeg i den grad på den. Der var IKKE sket noget -og dermed heller ikke noget at skrive om!!

Beretningen i år kom derfor til at handle om det der ikke er sket i det forgangne år -og -frustrationer over den drejning samarbejdet med SAB / administrationen har taget:1) dels manglende information? om bl.a. ændringer i servicen,2) dels manglende respekt? for beboernes beslutningskompetence?

-Vi har ventet på isolering i etageadskillelserne. En test i en enkelt lejelighed viste at papirgranulaten kun i begrænset omfang afhjalp støjproblemerne, men forbedrede problemerne med fodkulde. De støjproblemer vi oplever, berettiger til selv små forbedringer og samtidig vil vi alle gerne have løst problemet med kulden fra hulrummene under gulvene. Alle lejlighederne skal have isoleret med papirgranulat.

-Vi har ventet på græsslåning! !! Vi har tidligere været vant til at få slået græs en gang om ugen -men IKKE i år. I år har det max været hver anden uge, men vores betaling til "Gårdmandsudgifter" er ikke halveret!! Faktisk kan vi se i næste års budgetmaterialet at udgiftsniveauet forventes at bliver fastholdt. Der er ikke blevet informeret om forringelsen af serviceniveauet. I stedet for teksten "Renholdelse" på konto 114, foreslår Jytte den ændret til "Forretningsførerens tag selv konto". Hans Henrik skyndte sig at fortælle om de ændringer der er foretaget; For at få den bedste udnyttelse af viceværterne, er Egon blevet ansvarlig for at uddelegere opgaverne. Ønsker en lejer hjælp fra en vicevært, skal opgaven derfor fremover bestilles gennem Egon.

Skal der ske ændringer (forringelser) i servicen, vil vi gerne forinden informeres og have indflydelse.

Hans Henrik lover at viderebringe kritikken.

-Vi har ventet på et udspil fra administrationen på beslutninger fra sidste års beboermøde om havearkitekt. Ønsket var at få en specialist til at komme med forslag til en optimal udnyttelse af havearealet. Der blev dengang fremsat forslag om etablering af p-pladser, betonpladen skal udskiftes til en ny belægning, og så trænger resten af haven til et løft, så den igen kan blive et rart sted beboerne har lyst til at være. Emnerne blev drøftet og nye forslag kom til bl.a. plantekasser til krydderurter og plads til -og muligheder for børn -der p.t. slet ikke er prioriteret. Økonomien og andre forestående opgaver som nyt tag, renovering af varmesystem og el-net på fællesarealerne blev også vendt. I stedet for p-pladser prioriterede man nyt tag, udskiftning af Velux-vinduerne og -i samme forbindelse -også etablering af kviste i køkken (og bad?), da disse rum er ekstremt små. Arbejdet er planlagt til 2016. Denne lille "udvidelse" kan forhåbentlig bevirke at vi ikke fremtidig kommer til at opleve udlejningsproblemer af de meget små lejligheder.

 

Beboerne ønsker fortsat at en havearkitekt udarbejder et forslag til optimal udnyttelse af haven. Der blev valgt en arbejdsgruppe bestående af Pia E., Lilli og Jytte som tovholder på opgaven og som samarbejdspartner i et samspil med SAB og en havearkitekt.

Træerne på skråningen i haven skal beskæres og mirabelletræet skal helt væk så vi fremover slipper for svineriet med bær på fortovet. Arbejdet udføres i efteråret.

Vaske-og tørrerum: Vaske-og tørrerum skal gøres rent efter brug.

Rygning: Der ryges ikke i kælderen -og i særdeleshed ikke i vaske-og tørrerum.

Affaldsposer: Der ligger affaldsposer med snørelukning i vaskerummet til huset beboere.

Opmagasinering i kælderen: Lokalerne i kælderen trænger til oprydning da de faktisk IKKE er beregnet til opbevaring. Mikkel arrangerer en fælles arbejdsdag hvor opgaven er at få ryddet op og smidt ud i alt det der p.t. står i fællesrummene.

Fibernet: Mikkel undersøger fortsat mulighederne for fibernet.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014 Se afsnittet om havearkitekt under punkt 4 Beretning.

 • o Havearkitekt udarbejder forslag til optimal udnyttelse af haveareal.

 

 • o Nyt tag med kviste i køkken (og bad?) samt Velux-vinduer m.m.

 

 • o Renovering af el-net på fæ"esarealerne.

 

 • o Renovering af varmesystemet -prioriteret som nævnte ovenfor.

 

Det blev oplyst at budgetforslaget ikke giver anledning til huslejeforhøjelser i 2014.

Budgetforslaget blev vedtaget uden ændringer.

6. Orientering om regnskab for 2012 Regnskabet udviser et overskud på kr. 51.822,87 der overføres til "Opsamlet resultat"

Overskuddet fremkommer således:

Faste udgifter +18.482,76

(107 Vandafgift, et mindre forbrug på 17.820,42)

Variable udgifter + 7.989,44

(115 Alm. Vedligehold, et mindre forbrug på 7.880,18)

Ekstraordinære udgifter 251,46 (125 Ydelse realkreditlån et mindre forbrug på +358,98)

(130 *Tab ved fraflytning et merforbrug på -610,44)

Ordinære indtægter + 25.603,13

(202 Renteindtægter, mertilskrivning 25.554,13)

Overskud i alt 51.822,87

Hensættelseskontoen til dækning af tab ved fraflytninger (kr. 42.000,-) er blevet tømt. En rigtig kedelig sag med nogle "utilpassede" mennesker vi desværre fik "fornøjelsen" af. Efter ca. 3-4 mdr. uden at indbetalt husleje blev de sat ud med hjælp fra politi, foged og låsesmed.

Orienteringen om regnskabet blev taget til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag Der var til mødet stillet forslag om altaner. Af de fremmødte beboere var det kun forslagsstilleren der ønskede altaner. Forslaget blev nedstemt.

8. Valg til bestyrelsen. På valg er:

Mikkel Bjørnskov

Rene Andersen

 

Valgt til bestyrelsen blev:

Mikkel Bjørnskov

Lilli Hansen

Bestyrelsen er herefter: Jytte Damgaard Nielsen på valg 2014 Mikkel Bjørnskov på valg 2015 Lilli Hansen på valg 2015

9. Valg af suppleanter

Valg af 2 suppleanter: Pia E på va Ig 2014

10.Eventuelt AI henvendelse vedr. vicevært skal ske via Egon

Formanden takkede for god ro og orden, derefter var der fællesspisning.

 

Referent: Lilli Hansen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------