Bestyrelsesmøde 27

Skanderborg, den 2. november 2015 Bestyrelsesmøde i SAB’s afd. 27, Lillesøvej 1. Fælleshæk mod andelsforeningen ”Søtoften”. ”Søtoften” har ønsket hækken fjernet og erstattet med en ny hæk. Der foreligger et tilbud på 37.500 kr. incl. moms. Vi har fra vor side tilbudt at betale 1/3 dvs. 12.500 kr. Dette beløb vil ikke give huslejeforhøjelse. ”Søtoften” vil ikke acceptere tilbudet. 2. Eksisterende hæk mod ”Søtoften”. Det er således aftalt med SAB, Erling Weber, at viceværterne klipper toppen af hækken så langt ned som muligt og ellers rette op, hvor det er tiltrængt. 3. Muldvarpebekæmpelse. SAB har kontrakt med et skadedyrsfirma, som vi betaler til. Det er således ikke viceværtens opgave at fange muldvarpe og bruge timer på dette. Henvendelse vedrørende muldvarpebekæmpelse skal gå til SAB, Dorte Støve, tlf. 87 93 22 13, der så vil foretage det nødvendige. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen ----------------------------------------------------------------------------------- Afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 27, Lillesøvej, onsdag den 9. september 2015, kl. 15.00 hos Nick Laursen, Lillesøvej 26. Til stede var: Formand for afd. 27 Nick Laursen, Lone Svendsen, og Lene Hau Hansen (referent). Følgende blev drøftet: 1. Hækken mellem afd. 27 og andelsboligforeningen mod Søtoften. Formand for andelsboligforeningen Rasmus Kolding har overfor SAB og Nick Laursen fremsat ønske om en ny liguster hæk i skellet ind mod afd. 27. Prisen var 38.000 kr. incl. moms. for 1 år siden. Afd. 27 har ikke penge på budgettet til en ny hæk, men tilbyder at betale planterne max. 5.000 kr., og at der er garanti for, at plantestensmuren i afd. 27 ikke beskadiges. 2. Ny vicevært i afd. 27. Ny vicevært er Bonnich Petersen, der desværre er sygemeldt i 3 måneder, hvor vi får anden hjælp. Nick Laursen har opfølgning af markvandring på fredag med Dorte Støve fra SAB. 3. SAB’s Ordensreglement. Vi drøftede reglementet efter, at dirigenten, Lene Blume på afdelingsmødet den 2/9-2015 gav udtryk for, at en beslutning truffet på afdelingsmødet skal overholdes, i modsat fald betragtes dette som misligholdelse af lejekontrakten og deraf følgende konsekvenser. Det skal bemærkes, at generelt sker der kun udskiftning af inventar i den enkelte lejlighed efter behov.