Bestyrelsesmøde 27

Afdelingsbestyrelsesmøde afdeling 27 – Lillesøvej Dato: 20. september 2023 Deltagere: Jan, Elsebeth og Jørgen Dagsorden: - Punkt 1. – Opfølgning efter afdelingsmøde. Bestyrelsen var enige om at bidrage positivt til at holde en god og positiv stemning i hele afdelingen fremadrettet. - Punkt 2. – Fordeling af eventuelle roller i bestyrelsen. Al kontakt til administrationen (SAB) angående generelle ting og opgaver for hele afdelingen, skal foregå gennem Jørgen. Hvis det drejer sig om fejl eller mangler i egen bolig, skal man dog selv henvende sig til administrationen. Jørgen følger op på afdelingens PV planer, aftalte tiltag og regnskaber. Jan og Jørgen deltager i de praktiske opgaver, der ikke er omfattet i viceværtopgaverne. Elsebeth vil være tovholder for de arrangementer, der er i afdelingen. Elsebeth er tovholder for vedligeholdelse af pavillonen. - Punkt 3. forslag til arrangementer. Sammenkomst i november eller december, med gløgg og æbleskiver. 1 – 2 arrangementer, hvor pavillonen rengøres med efterfølgende socialt samvær. Besøg på Skanderborg Bryghus en fredag i november, hvor Jørgen vil give en øl/genstand. - Punkt 4. Diverse Afdelingsbestyrelsen vil gerne pointere, at skulle det utænkelige ske, at nogen finder anledning til at klage over dette eller hint om andre beboere i afdelingen, skal disse ALTID sendes til administrationen.