Afdelingsmøde 47

 Referat ekstraordinært afdelingsmøde afd.47 - Søtoften d. 8/6 2023.
Dagsorden:
1/ Valg af dirigent
Erling Weber fra SAB bliver valgt.
2/ Valg af referent
Morten bliver valgt.
3/ Valg af stemmeudvalg
Claus og Simon bliver valgt.
4/ Fastsættelse af betaling for leje af fælleslokale
Leje af fælleslokale: 1 døgn: 400 kroner - 2 døgn: 600 kroner - 3 døgn: 800 kroner
Depositum: 1000 kroner for alle udlejninger.
Max. leje af lokale: 3 døgn.
Forslag vedtages.
5/ Afdækning altanværn
Alle afdækninger på altaner skal afholdes i grå nuancer.
Det gælder fremadrettet pr. d.d., så hvis du HAR købt, så skal du skifte næste gang til grå nuancer, hvis det
udskiftes.
Forslag vedtages.
6/ Ændring af ordensreglement vedr. rygning
Ændring af ordensreglement: Rygning forbudt i alle fællesrum, herunder P-kælder, fælleslokalet,
orangerier, altangange, trappetårne, tagterrasse og elevator .
.
Forslag ændres af bestyrelsen til:
Ændring af ordensreglement: Rygning forbudt i alle fællesrum, herunder P-kælder, fælleslokalet,
orangerier, altangange, trappetårne og elevator.
Forslag vedtages.

FormandTommyKoch:
Referent Morten Pedersen: 
Skanderborg Andelsboligforening - Erling Weber

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 Skanderborg den 24. februar 2023

 

Til beboere i afdeling 47 - Søtoften.

 

Referat af stiftende afdelingsmøde:

 

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 18.30 blev der afholdt stiftende afdelingsmøde i beboerlokalet.

 

Dagsorden:

 

1.     Velkomst og orientering om den Almene sektor og beboerdemokrati.  

2.     Valg af dirigent.

3.     Valg af referent.

4.     Valg af formand.

5.     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 for 1 år og 2 for 2 år).

6.     Valg af 2 suppleanter.

7.     Valg af 5 medlemmer til SAB`s repræsentantskab.

 

 

Ad. 1. SAB gav en orientering om den almene sektor og beboerdemokrati. Derudover blev der givet seneste status om færdiggørelse af afdelingen. Der var enkelte spørgsmål fra beboerne.

 

Ad 2. Erling Weber Jensen blev valgt som dirigent.

 

Ad 3. Erling Weber Jensen blev valgt som referent.

 

Ad 4. Tommy Koch Jensen nr. 3. 1. L7 blev valgt til formand.

 

Ad 5. Morten Pedersen  nr. 3. ST. L4 blev valgt for 2 år.

          Kirsten Werngreen nr. 3. ST. L3 blev valgt for 2 år.

          Josefine Hansen nr. 5. 1. L2 blev valgt for 1 år.

          Jeanette Hornbæk nr. 3. 2. L1 blev valgt for 1 år.

 

Ad 6. Kurt Toustrup nr. 3. 1. L11 blev valgt til 1. suppleant.

          Michael Nielsen nr. 3. 1. L12 blev valgt til 2. suppleant.        

 

 

Ad 7. De 5 bestyrelsesmedlemmer blev valgt til SAB´s repræsentantskab.

 

Referent og Dirigent.

 

Erling Weber Jensen.