Afdelingsmøde 48

Referat afdelingsmøde – afdeling 48, Vesterskovvej 6-8, Skanderborg (SAB)   

Mandag d. 19.9.2022

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent:

Erling Weber Jensen, SAB, der indledningsvist informerede om, at indkaldelse til nærværende afdelingsmøde er sket indenfor gældende regler og frister herfor.

Pkt. 2 - Valg af referent:

Karina Mynte Both

Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg:

Ikke aktuelt.

Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning siden sidste møde:

Formand Michael Jannak beretter om et godt år. Alle er ved at finde sig tilrette. God omgangstone i afdelingen.

Der er ingen spørgsmål til bestyrelsen fra de fremmødte.

Fremlæggelsen blev herefter godkendt.

Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023:

Forslag til budget 2023 bliver gennemgået (Budget 2023 er udsendt til hvert lejemål).

Huslejestigning: 1,95%

Antenne budget 2023 stigning på 3 % i kontingent til antenneforeningen.

Ingen spørgsmål til driftsbudget 2023

Driftsbudgettet blev herefter godkendt. 

Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2021

Ikke noget at berette.

Pkt. 7 - Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement: 

Spørgsmål:

Må der komme hjælpemidler op i lejemålet?
Ja. Det vil være hjælpemiddelcentralen der betaler for evt. misvedligeholdelse af lejemålet i forbindelse med opsætning/installering af hjælpemidler

Standard vedligeholdelsesreglement passer ikke til lejlighederne i afdelingen?
Flere ting er mere generelle ift. vedligeholdelses-og istandsættelsesreglementet.

Standard for hele boligforeningen.

Vedligeholdelses- og istandsættelsesreglementet blev herefter godkendt

Pkt. 8 - Godkendelse af nyt ordensreglement:

Ventilation: Ventilation (filter) skiftes x 2 årligt. Ift. Filterskift bliver lejer informeret om udskiftning. Lejer skal give adgang til lejligheden ift. udskiftning.

Ordensreglementet blev herefter godkendt.

Pkt. 9 - Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår, at en del af cykelkælderen inddrages til fælleslokale med tekøkken og toilet.
Der er stemt for, at bestyrelsen går videre med forslag til indretning, og at boligforeningen herefter indhenter priser m.m.  til etablering af et evt. fællesrum.

2.     Bestyrelsen foreslår, at det skal være tilladt at opsætte læsejl/altandækken i farverne Grå/sort.

Der kommer et forslag ind på at læsejl/altandækken kun skal være i grå nuancer.

Der blev stemt for, at læsejl/altandække skal være i grå nuancer.

3.      Bestyrelsen foreslår, at der skal være forbud mod at holde dyr i bur på terrasser, altaner og gårdhaver.

Der blev stemt for, at der ikke må holdes dyr i bur på terrasser, altaner og gårdhaver i afdelingen.

Pkt. 10 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen:

Tony Thomsen ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Willy Lausdahl er genvalgt til bestyrelsen.

Lone Lundberg er valgt til bestyrelsen.

Pkt. 11 - Valg af suppleanter:

Agda Andreasen ønskede ikke genvalg som suppleant til bestyrelsen.

Elise Kubel er valgt til suppleant.

Pkt. 12 - Eventuelt:

Der skal altid være afsender på henvendelser, forslag mm. til bestyrelsen.
Alle lejligheder i afdeling får vinduespudsning
Gennemgang af fejl og mangler af lejemål er videresendt til entreprenør. Entreprenør har anerkendt div. fejl og det vil blive udbedret inden 1.12.2022
Vinduer i lejemål vil blive gennemgået ang. lukning/åbning. Servicebesøg.
Grønne områder vil blive vedligeholdt.
Brug altid drift mail og telefon til sab. ved evt. fejl, mangler og ting der evt. ikke fungerer eller går i stykker.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen i afdeling 48

Lone Lundberg, Willy Lausdahl, Karina Mynte Both, Per Kragh, Elise Kubel (suppleant) og Michael Jannak

--------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 48 – Vesterskovvej                                                                                          

Referat af stiftende afdelingsmøde den 22. februar 2022 kl. 18.30 i Morten Børup Skolens aula

Antal fremmødte beboere: 26
Fremmødte fra SAB: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Erling Weber Jensen, Kent Hansen, Ole Høi Sørensen, Dorthe Støve og Anna Nielsen

Dagsorden:

Pkt. 1             Velkomst og orientering om den almene sektor og beboerdemokrati.

Erling Weber Jensen bød velkommen og orienterede om den almene sektor og beboerdemokrati.

Pkt. 2             Valg af dirigent.

                      Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent.

Pkt. 3             Valg af referent. Herunder også valg af stemmeudvalg.

                      Anna Nielsen blev valgt til referent.

Kent Hansen, Ole Høi Sørensen og Anna Nielsen blev valgt til stemmeudvalg.

Pkt. 4             Valg af formand.

Michael Jannak, 8B, blev valgt til formand.

Pkt. 5             Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 for 1 år og 2 for 2 år).

Per Kragh, 8A, 4. L. 3 (valgt for 2 år), Karina Mynthe Both, 6C (valgt for 2 år), Tony Thomsen, 8, 1. L. 2 (valgt for 1 år), Willy Lausdal, 8A, 3. L. 1 (valgt for 1 år) blev valgt som afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 6             Valg af 2 suppleanter.

                      Agda Andreasen, 8A, 3. L. 2, blev valgt til suppleant.

Pkt. 7             Valg af 5 medlemmer til SAB’s repræsentantskab.

Formand Michael Jannak og afdelingsbestyrelsesmedlemmer Per Kragh, Karina Mynthe Both, Tony Thomsen og Willy Lausdal blev valgt til SAB’s repræsentantskab.

 

 

__________________________                                                         __________________________

Dirigent                                                                                                Referent
Erling Weber Jensen                                                                            Anna Nielsen