Afdelingsmøde 48

Afdeling 48 – Vesterskovvej                                                                                          

Referat af stiftende afdelingsmøde den 22. februar 2022 kl. 18.30 i Morten Børup Skolens aula

Antal fremmødte beboere: 26
Fremmødte fra SAB: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Erling Weber Jensen, Kent Hansen, Ole Høi Sørensen, Dorthe Støve og Anna Nielsen

Dagsorden:

Pkt. 1             Velkomst og orientering om den almene sektor og beboerdemokrati.

Erling Weber Jensen bød velkommen og orienterede om den almene sektor og beboerdemokrati.

Pkt. 2             Valg af dirigent.

                      Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent.

Pkt. 3             Valg af referent. Herunder også valg af stemmeudvalg.

                      Anna Nielsen blev valgt til referent.

Kent Hansen, Ole Høi Sørensen og Anna Nielsen blev valgt til stemmeudvalg.

Pkt. 4             Valg af formand.

Michael Jannak, 8B, blev valgt til formand.

Pkt. 5             Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 for 1 år og 2 for 2 år).

Per Kragh, 8A, 4. L. 3 (valgt for 2 år), Karina Mynthe Both, 6C (valgt for 2 år), Tony Thomsen, 8, 1. L. 2 (valgt for 1 år), Willy Lausdal, 8A, 3. L. 1 (valgt for 1 år) blev valgt som afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 6             Valg af 2 suppleanter.

                      Agda Andreasen, 8A, 3. L. 2, blev valgt til suppleant.

Pkt. 7             Valg af 5 medlemmer til SAB’s repræsentantskab.

Formand Michael Jannak og afdelingsbestyrelsesmedlemmer Per Kragh, Karina Mynthe Both, Tony Thomsen og Willy Lausdal blev valgt til SAB’s repræsentantskab.

 

 

__________________________                                                         __________________________

Dirigent                                                                                                Referent
Erling Weber Jensen                                                                            Anna Nielsen